Skip to main content
Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Natur og kultur eller blind vækst

Denne klummes tema giver næsten sig selv. Vi er nu helt tæt på en beslutning om Den tredje Limfjordsforbindelse, som på alle måder handler om valget mellem natur og kultur overfor blind vækst.

Jeg har været med i debatten om Den tredje Limfjordsforbindelse i de sidste knap 30 år, og har slet ikke overblik over, hvor mange timer jeg har brugt på den linjeføring. Den har fyldt utrolig meget i mit liv.

Her en af dagene bliver infrastrukturudvalget på Christiansborg så enige om et forlig, der enten beslutter at lave en firsporet 20 km lang motorvej i den vestlige del af Aalborg, over øen Egholm og videre over Nørresundby, eller - regeringens støttepartier SF, Ø, Radikale Venstre, Alternativet og de Frie Grønne får overbevist Socialdemokraterne om, at det er en meget dårlig ide med en Egholmforbindelse.

For nylig led demokratiet en krank skæbne, da den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht midt i en høringsfase om vurderinger og virkninger på naturen, kulturen og miljøet i Egholmlinjeføringen påstod, at linjeføringen var besluttet.

En lodret usandhed, da der aldrig er truffet en endelig beslutning om en Egholmforbindelse i Folketinget. Uagtet Benny Engelbrechts tilsidesættelse af en central kronjuvel i det danske demokrati, blev der sat Danmarksrekord i indsigelser og høringssvar. 7500 indsigelser og høringssvar blev det til.

Borgmesterens kovending

Man kan generelt undre sig godt og grundigt over socialdemokraterne i Aalborg med borgmester Thomas Kastrup Larsen i spidsen.

Tidligere kæmpede vi indædt sammen om at undgå Egholmforbindelsen, der vil give alt for meget sundhedsskadelig støj, vil give yderligere pres og forværring af miljøet og klimaet, og som vil forringe den dejlige livgivende natur og de unikke kulturlandskaber på strækningen.

Thomas Kastrup Larsen har nu helt ændret holdning.

Som han tidligere sagde, så var han nødt til det, fordi et flertal i byrådet har vedtaget det. Nu siger han så, at det også er hans personlige opfattelse, at den Egholmforbindelse skal laves.

Jeg har så ikke rigtig set ham argumentere noget sted for, hvorfor at alt det han mente tidligere, nu ikke gælder længere. Hvad har overbevist ham om en ny politik her?? Og på hans egne sociale platforme, har det været helt umuligt at komme i dialog med ham. En trist kovending har det været.

Kampen vokser og udvikler sig

Men modstanderne mod Egholmforbindelsen giver aldrig op, og det har været fantastisk at opleve, hvordan Facebook-gruppen Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen bare er vokset og vokset. Det samme gælder gruppen Bevar Egholm som ø.

Og - så har modstanden i den grad også aktiveret musikere og andre kunstnere, som har lavet tekster mod forbindelsen, og som har været en stor del af den folkelige modstand på grundlovsmøder, demonstrationer og andre begivenheder.

Else Marie Tølbøll fra symfoniorkestret har utrætteligt spillet ved aftensang efter aftensang ved Verdens Ende i Nørresundby. Her er solen sunget ned den ene aften efter den anden, mens man kunne betragte de unikke landskaber over Egholm, Aalborg Vest og Nørresundby.

Alternativer til Egholmsforbindelsen

Nej, folk forstår simpelthen ikke, at der midt i en klimakrise skal yderligere CO2 belastning til i vores samfund, der kun vil forværre klima og miljøproblemerne for de kommende generationer.

Egholmforbindelsen er også en dårlig samfundsmæssig investering, og er den allerdyreste (7,4. mia.), der overhovedet kan anlægges over Limfjorden. Hvorfor går man dog ikke en anden vej og får reduceret privatbilismen?

Vi kunne udvikle billigere og forbedre den kollektive trafik. Benzinpriserne kunne sættes op.

Der kunne laves intelligente trafiksystemer ved den eksisterende forbindelse i Aalborg Øst. Der kunne laves delebilordninger.

Og - så er samfundet arbejdsmæssigt under forandring som følge af Coronakrisen. Her lærte vi at arbejde på andre måder, så arbejdet for den enkelte nu i fremtiden i langt højere grad, vil foregå i en vekslen mellem at arbejde i hjemmet og på selve arbejdspladsen. Dette vil selvsagt kunne medføre langt mindre trafik på vejene.

Støttepartier eller Nye Borgerlige og DF

Om få dage har vi så et svar på, om Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige for evigt vil ødelægge naturen og miljøet og forværre klimaet og øge støjen voldsomt i Aalborg Vest.

Eller - om Socialdemokraterne i stedet for f.eks. at gå sammen med Nye Borgerlige og DF vil lytte til de støttepartier, der i dagligdagen holder hånden under regeringen. Et er sikkert - uanset udfaldet - vil kampen mod Egholmforbindelsen fortsætte uantastet i de mange borgergrupper og partier.

Jeg håber også, at endnu flere kunstnere, musikere etc. i givet fald, vil være en stor del af kampen mod den håbløse forbindelse. Dem vil der i høj grad også blive brug for.

Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Denne klumme skrives på skift af Jørgen Andersen (SF), Vibeke Gamst (K), Per Clausen (EL) og Maja Torp (V)

Arkiv