Skip to main content
Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Kulturen og kunsten – vi længtes efter den

Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Derfor skal vi prioritere kunst og kultur langt højere, når vi snakker kommunalpolitik. Det bliver der gode muligheder for at gøre i forbindelse med det kommende kommunalvalg, men vi skal også prioritere kunst og kultur ved det kommende budgetforhandlinger.

Det er vigtigt, at Aalborgs kulturliv er for alle mennesker, som bor i kommunen, og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud, da kulturel dannelse bidrager til at skabe social lighed i vores samfund.

Alle skal have mulighed for at få kulturoplevelser, derfor skal alle museer og kulturinstitutioner have gratis indgang én gang om ugen, og der skal sikres nem adgang for handikappede til kommunens kulturinstitutionerne. 

Der skal afsættes penge til at producere og vise mere kultur målrettet børn. Både på musikscenerne og teatrene. Som en del af indsatsen skal det sikres, at tilbuddene kommer ud til hele kommunen, så børn, som normalt ikke benytter kulturtilbud, får nemmere adgang.

De små byer

Flere driftsmidler til allerede eksisterende institutioner og hermed mener vi også forsamlings- og kulturhuse i de små byer. Dette for at sikre at der ikke blot investeres i mursten - nye, flotte huse - men også i den daglige drift, løn og vedligeholdelse af bygninger mv.

Genoplivning af ”Act Quick” modellen i Kulturforvaltningen, sådan at det spontane kunst- og kulturliv styrkes. Det skal være nemmere at arrangere og gennemføre kulturelle tilbud tæt på borgerne.

De administrative sagsgange skal forenkles og arrangørerne skal have praktisk hjælp fra kommunen. Det skal være muligt for arrangører at låne udstyr hos kommunen for at understøtte det kulturelle vækstlag og lokale arrangører af kulturelle begivenheder.

Oprettelse af lokale kulturhuse i kommunen, eksempelvis i Nørresundby, Vejgaard, Vestbyen eller i de små byer. Flere steder har man allerede lokalt givet udtryk for ønsket om at få etableret et sådant kulturhus og den lokale opbakning er selvfølgelig en vigtig forudsætning.

Arbejdslegater

Der skal etableres værksteder og øvelokaler, til den udøvende og skabende kunst. Det er forudsætningen, at der sikres en billig adgang til at benytte faciliteterne og skabes gode udstillingsmuligheder.

Kommunale arbejdslegater til udøvende og kommende kunstnere. Vi forestiller os fire legater pr. år. De skal være rettet mod alle kunstarter (billedkunst, skulptur, musik, litteratur).

Støtte til musikkens vækstlag både rytmisk (bandmanagement, produktion og støtte til spillestederne, sådan at vækstlagets musikere kan betales tariffen ved optræden) og symfonisk (sikring af det nordiske ungdomsorkester, der tidligere har haft base i Aalborg/Musikkens Hus).

Litteratur for alle, så de bestående biblioteker skal opretholdes og vi skal støtte oprettelsen af bog/litteratur cafeer i alle dele af kommunen til borgere i alle aldre.

Der er brug for mange konkrete initiativer, hvis vi skal gøre det nemmere for alle at opleve kunst og kultur i Aalborg og hvis vi skal give vækstlaget optimale betingelser. Det kræver fokus på området – også når vi forhandler budget.

Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

  • Denne klumme skrives på skift af Per Clausen (EL), Maja Top (V), Jørgen Andersen (SF) og Vibeke Gamst (K)
Arkiv