Skip to main content
Klumme

Nytter Kulturmødet?

Da jeg i sommeren 2011 sad på mit kontor i krydset mellem ingenting og ingenting oppe i Vendsyssel og udtænkte konceptet til Kulturmødet, var jeg nok så begejstret for idéen, at jeg ikke tænkte stort på dens bæredygtighed og nytteværdi flere år frem.

I år har Kulturmødet så 10 års jubilæum, og der er basis for at stille spørgmålet: nytter det noget?

Da Marianne Jelved var kulturminister døbte hun Kulturmødet ”den nødvendige diskussion”, og det er jo smukt, men det svarer jo ikke på spørgsmålet om nytteværdien.

Når man ser, hvordan corona-krisen håndteres kunne man få den tanke, at  kunst og kultur ikke synes at være en nødvendighed for mange danske politikere. I øvrigt modsat mange andre europæiske lande som England, Frankrig og Tyskland.

Et af formålene med Kulturmødet var ellers at pege på denne nødvendighed og en væsentlig del af målgruppen var politikerne. En del af dem er da også flittige deltagere på mødet, men slet ikke i samme omfang, som på Folke...