Skip to main content
Klassiker/roman

En stor Tidsalders sidste Timer

Henrik Pontoppidan: ”De Dødes Rige”

Med de tre romaner ”Det Forjættede Land” (1891), ”Lykke-Per” (1898-1904) og ”De Dødes Rige” (1912-16) præsterer Henrik Pontoppidan (1857-1943) noget af det ypperste, dansk romankunst har at byde på.

Læst i et stræk får vi som læsere et ætsende klart billede af landets udvikling fra traditionelt til moderne samfund, hvor teknik og kapital dominerer det samfundsmæssige liv.

Og det er ikke noget idyllisk billede. Og det er faktisk ikke så lidt skræmmende, at billedet har ret mange berøringsflader med vores egen tid.

Den gamle stabile verden bryder sammen, og den nye modernitet forekommer uigennemskuelig og kaotisk. De tre romaner anskueliggør denne historie. I de to første romaner er det et enkelt individ, der bliver hvirvlet ind i forandringernes malstrøm. Her er den enkeltes mulighed for at orientere sig i sin omverden stadig til stede.

I ”De dødes Rige” derimod er det en flerhed af personer, som ...