Skip to main content
Fagbog

Da kvinderne lå på den nederste hylde

Fagbog - Birgit Løgstrup: ”Bundet af kønnet : pigeliv på landet”

Det er selvfølgelig ikke i orden at hælde kviksølv i ægtefællens øre i den hensigt at slå ham ihjel, uagtet at han har været en doven, fordrukken, voldelig og brunstig slyngel, som ingen burde være blevet tvunget til at gifte sig med.

Alligevel er dommen hård: livstidsfængsel i Spindehuset på Christianshavn for Kirsten Rasmusdatter og hendes mor, Else Povlsdatter.

Afgørelsen faldt i 1736 og refereres i historikeren Birgit Løgstrups undersøgelse af pigeliv på landet i 1700-tallet, hvor hun følger unge kvinder fra vugge til brudeseng i rammerne af trosliv, skolegang, arbejdsforhold og seksualitet.

Bogen er en uhyre præcis og detaljeret beskrivelse af hverdagen på landet og hele samfundsindretningen i Danmark i 1700-tallet. Hele tiden med et sideblik på, hvordan kønnet havde indflydelse på de muligheder, man havde fra barnsben og op gennem opvæksten til, man var næsten tredive år gammel og omsider kunne blive gift.

Kvinderne trak i utallige tilfælde det korteste strå, som man kan erfare det i de mange eksempler, som Løgstrup gavmildt strør om sig med i denne sprænglærde, men klare og letlæste gennemgang af det 1700-tal, som efter forfatterens mening er den periode, hvor det moderne Danmark skabes, og ikke 1800-tallet, som mange historikere ellers helst vil hænge hatten på.

Man kommer vidt omkring i landskabet, og livet er bestemt ikke af den samme aftapning overalt. I de mere traditionelle landbrugsområder var der nøje regler for, hvilke arbejdsopgaver man ville betro til kvinderne.

Regulær husgerning, malkning af kreaturer og pasning af mindre husdyr lå lige til højrebenet. Men i kystområder, hvor mændene også drev fiskeri eller skudefart, var der et anderledes spillerum for hunkønnet.

På Læsø stod kvinderne i vid udstrækning for alt arbejdet i bedriften, og i bøndergårdene ved Vestkysten var deres indsats med at sætte agn på krogene afgørende for, om der blev hevet torsk i land.

Men uanset hvad, var der på intet tidspunkt tvivl om, at kvinderne lå på den nederste hylde.

Udgivelsen er nogenlunde parallel med ”Bundet til jorden”, som Birgit Løgstrup udgav i 1987, og hvor hun undersøgte vilkårene for de stavnsbåndsramte drenge og karle.

Den godt 80-årige historiker har beskæftiget sig med landbostudier i det meste af sin forskningskarriere, og landboliv fik hun i blodet fra fødslen på Postgården syd for Limfjorden.

Med ”Bundet af kønnet” har vi fået et historisk værk med en fornem soliditet, og litteraturlisten vidner om en forfatter, der virkelig har papirene i orden.

Bogen indgår i serien Kvinder i historien, hvor forlaget for nylig udsendte ”Magtens kvinder før enevælden” af Grethe Jacobsen.

Fagbog

  • Birgit Løgstrup: ”Bundet af kønnet : pigeliv på landet”
  • 392 sider, 349,95 kr., Gads forlag
  • Udkommer i dag - 6. maj 2022.
Arkiv