Skip to main content
Kirkemusik

Højmesse i øjenhøjde

”Moderne Messe” er originalt komponeret højmesse for orkester, som udkommer i efteråret 2021. Komponeret af den aalborgensiske jazzbassist Mads Houe, 27 år, hvis ambition har været at åbne folkekirken for moderne musik og for nutidens kirkegængere – unge som ældre.

En ny måde at henvende sig til Gud på.

Jazzmusikeren har siden september 2018 arbejdet med sin nyfortolkning af den danske højmesse, og albummet med fem liturgiske tekster skal senere på turné i danske folkekirker. Houe har fået hjælp fra bl.a. Tine Fenger Thomsen, rektor på Vestervig Kirkemusikskole og Johannes Neergaard. 

- Den klassiske gudstjenestes tekster rummer både ynde og skrøbelighed. Det vil jeg gerne understøtte og formidle på en måde, som den moderne dansker kan relatere til. Musikken skal afspejle glæden ved kirkens fællesskab og livet med troen, siger jazzbassist Mads Houe.

De originale liturgiske tekster er oversat fra latin til hverdagsdansk og har fået nye mel...