Skip to main content
finanslov

Lex.dk er reddet - i hvert fald indtil 2025

Lex.dk er reddet. Og hvis du ikke ved, hvad lex.dk er, så er det på tide, at du finder ud af det. Og det gør du ved at klikke på dette link.

Ellers kan vi fortælle dig, at lex.dk er en samling danske opslagsværker, som man kan tilgå gratis på hjemmesiden. Her finder du for eksempel Trap Danmark med gode røverhistorier fra snart sagt ethvert sted i Danmark krydret med masser af oplysninger om demografi, geografi, kultur, natur med mere. Men du finder også Dansk Biografisk Leksikon. Du finder Den Store Danske Encyklopædi. Her er litteraturhistorie, teaterleksikon, Danmarkshistorie med meget mere. Så bare kom igen.

Men tilbage til redningen. Lex.dk har været på finansloven i flere år. Men i løbet af det kommende år ville det være slut med pengestrømmen. Lex.dk skulle lukke.

Blandt elskere og kendere (de to begreber hænger uløseligt sammen lige her) var der lige dele panik og vrede over at lex.dk skulle lukke. Ikke blot fordi en værdifuld kilde til informationer af snart slags enhver art ville lukke. Men sandelig også fordi der til dato er postet masser af millioner i projektet. Penge som ville være spildte.

I det finanslovsforlig som i disse dage er ved at blive bygget op har regeringen sammen med de faste støttepartier suppleret med Kristendemokraterne nu vedtaget en bevilling, der sikrer de nødvendige midler.

- Godt formidlet fakta er et af de bedste våben mod konspirationsteorier og falske nyheder. Derfor glæder det mig, at aftalepartierne er enige om at sikre, at Lex.dk kan drive og udvikle sine opslagsværker de kommende år. Det er afgørende, at vi har et dansk opdateret online-leksikon, man kan stole på, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- En del af forliget er også, at Danmark et nyt Kulturens Analyseinstitut. Målet er at få mere viden og data, som kan bruges til at udvikle hele kulturområdet. Debatten om et analyseinstitut har stået på længe og har været et udbredt ønske blandt mange kulturaktører, tilføjer ministeren.

I faktaboksen under artiklen finder du alle elementer i aftalen. Du kan også se, at SMK Thy - Statens Museum for Kunsts filial i Doverodde i Thy (billedet) også har fået en plads på finanslovsforslaget.

 

 

Fakta om elementer i aftalen

Lex.dk:
13,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Lex.dk. En forudsætning for tilskuddet er, at indholdet stilles gratis til rådighed og ikke benyttes til kommerciel brug. I de 13,0 mio. kr. i år 2022 indgår en eksisterende bevilling fra forslaget til finansloven for 2022 på 5,2 mio. kr. til opdatering og ajourføring af Den Store Danske.

Kulturens analyseinstitut:
4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022.

Museer mv.:

11,5 mio. kr. i 2022 som et ekstraordinært tilskud til Den Blå Planet.

5,0 mio. kr. årligt i udviklingstilskud i 2022-2025 til Danmarks Tekniske Museum i forbindelse med, at museet planlægger at flytte ind i Svanemølleværket i København i 2026.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til AroS i Aarhus.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til Den Gamle By i Aarhus.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til Kattegatcentret. Det ekstraordinære tilskud supplerer allerede afsatte midler på 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 på regeringens forslag til finanslov for 2022.

Scenekunst:
5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til Applaus til en fortsættelse af analysearbejdet på scenekunstområdet samt en udvidelse af Applaus’ aktiviteter med henblik på at understøtte publikumsudvikling på tværs af flere kulturområder.

5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til CPH Stage for at understøtte, at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH STAGE, samt højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst.

Folkeoplysning og foreninger mv.:
7,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 i ekstraordinært driftstilskud til Folkeuniversitetsvirksomhed.

2,0 mio. kr. i 2022 til Esport Danmark til at understøtte foreningens arbejde, projekter, herunder fx uddannelse af Esport-dommere og -trænere mv.

1,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at øge støtten til Foreningsfællesskabet Ligeværds
arbejde med at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov, som skal gå til ansættelse og løbende efteruddannelse af rådgiverne.

2,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til kulturregion Østjysk Vækstbånd. Tilskuddet skal udmøntes til fremme af børns møde med musik og kunst og regionens musikskoler.

Statens Museum for Kunst i Thy
Der afsættes endvidere 1,6 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til etableringen og efterfølgende drift af en afdeling af Statens Museum for Kunst i Thy. Midlerne blev opført på forslaget til finansloven for 2022.

National arkitekturpolitik og forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om ’Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed’ afsættes der midler til en national arkitekturpolitik og forundersøgelse af en ombygning af Nationalmuseet.

Der nedsættes en ekspertgruppe, hvis formål er at udforme en national arkitektur-politik og i den sammenhæng skabe debat om arkitekturens rolle og funktion i vores samfund. Der afsættes 19,5 mio. kr. i 2022-2024.

Der er enighed om at afsætte 11,8 mio. kr. i 2021-2023 til en forundersøgelse af en gennemgribende ombygning og fornyelse af Nationalmuseet.

Nordatlantpulje:
Derudover er Nordatlantpuljen på finansloven for 2022 blevet udmøntet. Som led i dette er der afsat midler til følgende:
• Et projekt under Dansk Ungdoms Fællesråd, der har til formål at styrke båndene og danne nye fællesskaber mellem unge i Grønland, Færøerne og på Danmark.
• Tilskud til Føroya Arena i Torshavn.
• Tilskud til søfarts- og kulturhuset på Vågø.
• Tilskud til etablering af et nationalgalleri for kunst på Grønland
• Tilskud til at LearnGreenlandic kan give gratis adgang til online undervisningsmateriale for alle, der ønsker at lære grønlandsk.
• Tilskud til videreudvikling af læringsmoduler til LearnGreenlandic
• Tilskud grønlandsksproget radioprogramproduktion for grønlændere i Danmark.

Arkiv