Skip to main content
Sprogklumme

Hvad drømmer du om?

Spørger man den ældste danske sang, man kender, er svaret: ”Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl”. De fleste vil genkende melodien til dette vers, for den lille stump musik har i hele Danmarks Radios levetid været brug som en signatur for stationen. I P1-Morgen kan den fortsat høres, udsat for Blachmanns variationer.

Men hvad i al verden er ’silke og ærlig pæl’? Silke er det sjældne stof og derfor metafor for rigdom, tror de fleste, men den ærlige pæl skal måske forstås som en målestok, en bedømmelse.

Så drømmer forfatteren om rigdom og om retfærdig bedømmelse, om at de domme, der afsiges, ikke er forkerte.

’Pæl’ er altså et gammelt dansk ord, der er endt på ordkirkegården, i al fald i betydningen ’retfærdig dom’. Et andet eksempel kunne være navneordet ’Tjald’, som nok døde engang i 1800-tallet.

Wilsters oversættelse af Homers Iliade benytter det flere steder, f.eks. ”Hjem Achilles nu gik til sin Tjald og de herlige Snekker.” i den før...