Skip to main content
Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Kultur i hele Danmark?


Der er en evig diskussion om pengene der bliver givet til kulturen er skævt fordelt. På landsplan er der historisk set givet flere penge i region Hovedstaden samt Midtjylland. De to regioner modtager hele 62% af kulturministeriets udbetalinger (2019). Det er bestemt med til at gøre den kommunale opgave større i de regioner hvor der ikke bliver givet så meget. I Nordjylland modtages der for eksempel kun 8,16% af det samlede beløb. Det er forkert og set fra min stol er det en skal-opgave, at få pengene fordelt mere jævnt i hele landet.
Aalborg kommune medfinansierer selv en del kulturinstitutioner, hvilket burde vise regeringen, at det er værd at investere udenfor København og Aarhus. Det er desværre blevet en sovepude i stedet for, da pengene fra staten er udeblevet.

Hvad skal vi så gøre?

Vi må først og fremmest stoppe med blot at betale selv. Her kan vi starte med at insistere på at staten skal op med væsentligt flere penge til Aalborg Teater. Aalborg Teater vil rigtig gerne flytte til Spritten, hvor der kan bygges et flot nyt teater, hvor medarbejderne kan få tidssvarende forhold og hvor salen kan indrettes til de krav der er til et teater i 2022. Aalborg kommune kan bare ikke påtage sig opgaven i den grad der er lagt op til.

Vi er i en tid hvor alle de penge vi har, skal bruges med omtanke. Omtanke er fra det blå hjørne at sikre at vi har plads til vores børn og ældre. Når vi så igen har en krone ekstra at bruge på kulturen, vil det klæde Aalborg kommune at gøre det samme som vi beder regeringen om: At fordele kulturen bare lidt mere rundt om i kommunen.

Jeg er helt med på, at der i dag er forskellige puljer, hvor oplandet kan søge om penge til arrangementer. Mit håb er blot, at den kultur der skabes i Aalborg kan komme rundt i hele kommunen. For som jeg skrev i min første klumme, så er jeg meget imponeret over den kultur der bliver skabt i Aalborg. Mit håb er at medarbejderne kan se en ide at flytte teater, kunstudstillinger og så videre ud af Aalborg i større grad end de gør i dag.

Det ligger ikke i min natur at skulle mikrostyre, men her kommer alligevel et par ideer til hvad man kunne gøre: Amatørscenen Skansen laver hvert år et fantastisk udendørs skuespil. Kunne det være en idé at teatret i Aalborg flytter en forestilling til Hals, når scenen alligevel er skabt? Kunne det være en idé, at man i endnu højere grad viser små skuespil på plejehjem og skoler rundt om i kommunen?

Jeg ved at en anden kulturinstitution i Aalborg med succes i flere år har flyttet sig ud af Aalborg. Jeg refererer til AaB som flytter deres træning ud til de små klubber rundt omkring i Nordjylland. Et tiltag der hver gang trækker fulde huse. Uden at jeg har analyseret på det, er det min påstand, at det har været medvirkende til at tilskuertallet har været på sit højeste niveau i mange år. AaB har formået at gøre sig vedkommende og skabe et produkt, flere gerne vil se. Jeg er sikker på at kulturinstitutionerne i Aalborg vil kunne gøre det samme ved at komme ud. For der er skabes kultur og scenekunst i verdensklasse i vores kommune, det er bare en skam at der er så få der får glæde af den.

Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Denne klumme skrives på skift af repræsentanter for Venstre, SF, Konservative og Enhedslisten