Skip to main content
Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Hvor blev debatten om Kunsthal Nord af?

Nordjyskes Birgitte Sonne Kristensen forsøgte i maj måned at sætte en debat i gang om Kunsthal Nords fremtid.

Der har efterfølgende været afholdt et kulturmøde med den nye rådmand Jes Lunde, og der har været grundige og seriøse interviews med diverse kunstnere, som har stor interesse i, at Kunsthal Nord lever op til sine egen profil og vision om at udstille og formidle “eksperimenterende nutidig dansk billedkunst med fokus på høj kvalitet og med særlig forpligtigelse for den regionale kunstscene og det nordjyske vækstlag”. Og… “ dialog er et nøgleord, hvor Kunsthal Nord skal være platform for debat, formidling og samtale om den aktuelle nutidskunst”.

I Nordjyske har vi i flere omgange i maj måned kunne læse, at en række kunstnere omkring Kunsthallens advisory board og andre kunstnere har kritiseret Kunsthallens ledelse Cathrine Gamst, der er kunstfaglig leder, og kulturchef Morten Kopppelhus for ikke at lytte til kunstnerne. Kunstnerne føler sig ikke inddraget, og kan ikke genkende deres ideer, ønsker og visioner i Kunsthal Nord. Kunstnerne er helt enkelt alvorligt bekymret for, at man er ved at køre Kunsthal Nord i sænk.

Senere er det så kommet frem, at man har indstillet Catherine Gamst som leder af Kunsthal Nord, hvilket undrer kunstnerne, idet ingen er blevet inddraget i den ansættelse, hverken den rådgivende bestyrelse eller kunstnerværkstederne.

To kunstnere, Nils Sloth og Niels Fabæk, har fortalt om en kunsthal, der holder udstillinger uden kontrakter og kunstfaglig sparring. Der er meget lidt dialog og åbenhed.

Manglende foundraising er også et kæmpeproblem, fordi det her er nødvendigt at have folk, der kan sammensætte et professionelt program af høj kvalitet, der kan søge fonde etc.

Kritikken har således haglet ned over ledelsesniveauet på Kunsthal Nord, og det ville være helt oplagt, at vi i offentligheden fik mulighed for at forholde os til, hvad der er op og ned omkring Kunsthal Nord i form af et grundigt svar fra den ansvarlige ledelse Morten Koppelhus og Catherine Gamst. Men ganske lidt har vi hørt fra den kant, som svar på den voldsomme kritik og intet fra Catherine Gamst.

Det politiske system glimrer desværre også ved deres fravær i den spegede og problematiske sag.

Ingen fra sundheds- og kulturudvalget: Rådmand Jes Lunde (R), Anna Aaen (EL), Jane Østergaard (SF), Torben Froberg Poulsen (V), Vibeke Gamst (K) eller Rikke Pedersen (NB) har forholdt sig til den voldsomme kritik fra kunstnerne.

Hvad skyldes det? Er det fordi man har fuld tillid til ledelsen i Kunsthal Nord? Er man helt tilfredse med den udvikling, der er i gang på Kunsthal Nord? Vil man lytte til kunstnerne? Eller?

Som skatteborger i Aalborg er jeg interesseret i, at pengene bruges på den bedst mulige måde, og jeg synes kun, at det er et rimeligt at ønske sig politikere og embedsfolk, der forholder sig til byens kunstnere, når de udsender nødråb og sort røg, og udtrykker bekymring for, at kunsten stik imod sit væsen og Kunsthallens profil og vision om mere åbenhed, dialog, åbning mod omverdenen etc. hermetisk lukker sig om sig selv.

Hvad vil Aalborg med den kunsthal?

Arkiv