Skip to main content
Drachmann-legatet

Sognepræst i Skagen hædret

Drachmann-legatet går i år til den danske forfatter Kristian Ditlev Jensen, sognepræst i Skagen. Hans nyeste roman ”BAR” udkommer i øvrigt på onsdag 13. oktober.

Komiteen bag legatet ser mange lighedspunkter mellem legatets far, Holger Drachmann og årets modtager. Det fremgår af motiveringen, hvor det blandt andet hedder:

- Der er mange måder at være forfatter på. Én af dem går tilbage til Holger Drachmann og Det Moderne Gennembrud, som han var en del af og med årene kom på kant med.

- Det handler om at stå til rådighed for sin samtid, og det gør Kristian Ditlev Jensen. Han gør det ved at bryde pinlighedens tabu og invitere os andre indenfor i sin egen dybt personlige erfaring.

- Men han gør det også ved at interessere sig for sin omverden, for samfundet og alt, hvad der rører sig i det. Han gør det med vågent, nysgerrigt blik, med et varmt engagement og med en efterhånden sjælden tro på, at meningen med sproget er at synliggøre det fælles hos hver enkelt...