Skip to main content
Fagbog

I oversætterens laboratorium.

Niels Brunse: ”’Sådan er det’ at oversætte Shakespeare.”

At oversætte sprogkunst fra et sprog til et andet er ikke kun et håndværk. Det er det også, men det kræver i særlig grad lydhørhed og fornemmelse for, hvordan et kunstværk på ét sprog kan forvandles til et kunstværk på et andet sprog. Og så dog forblive det samme værk.

Det er Niels Brunses (1949 -) udgangspunkt i arbejdet med Shakespeares dramaer i bogen ”’Sådan er det’ at oversætte Shakespeare”: ”Kunstneriske oversættelser er nemlig litterære værker i egen ret, ikke bare hjælpemidler eller fattige surrogater”.

Dette udsagn er med til at forklare den umiddelbart provokerende oversættelse af ”To be or not to be, that is the question” til ”at være eller ikke være, sådan er det”.

Oversætteren forklarer og begrunder sin tolkning og skaber dermed mulighed for en ny forundring over og nydelse af sprogets mangfoldighed.

Den gode oversætter skal nemlig gøre sig en mangfoldighed af overvejelser, som bunder i sprogs forskellighed i henseende til grammatisk opbygning, sproghistorie, retoriske stillejer, billedsprog, faste vendinger – idiomatiske udtryk – tegnsætning og sprogenes forskellige former for rytme og klang, som i sig selv kan bære en uendelighed af betydningsnuancer.

Dertil kommer den situation, oversættelsen virker i: er det et drama, der skal fremføres på en scene? Er det lyrik eller prosa, der læses alene af en forslugen læser eller konsumeres som lydbøger? Tilegnelsessituationen indvirker på oversættelsens endelige udformning.

At oversætte kongenialt kræver en kunstner. Sådan er det.

Niels Brunse behersker på fremragende vis den svære kunst at oversætte. Han er en af vor tids bedste. Han har en sjælden evne til at balancere på den skarpe knivsæg mellem oversættelse og gendigtning.

Hvor oversætteren føler sig forpligtet over for originalen, giver gendigteren sig selv friere tøjler. Og det gør Niels Brunse – undertiden også på provokerende vis.

Han har været anmelder på Information og Politiken, har skrevet romaner og lyrik oversat mere end 200 værker fra især engelsk, tysk og russisk litteratur.

Hans hovedværk som oversætter er 30 års arbejde med at omforme William Shakespeares (1564-1616) 37 skuespil til et nutidigt levende og medrivende dansk 400 år efter deres tilblivelse.

”’Sådan er det’ -at oversætte Shakespeare” gør rede for det overvældende arbejde, det har været at få de gamle skuespil til at makke ret i en sproglig form, som både holder tråden tilbage til Shakespeares tid og forbinder dem med et moderne dansk publikum.

Vi kommer som læsere med helt ind i værkstedet og følger mange af de overvejelser, Niels Brunse har måttet gøre sig for at få kongeniale nye kunstværker ud af de gamle.

Skal de oversættes til scenen eller skal de læses, hvilken originaludgave, skal der tages udgangspunkt i? Hvordan skal personernes psyke gengives?

Shakespeare går faktisk ret dybt ind i sine personer. Hvordan skal de mange stillejer, Shakespeare mestrer – fra det fine hofsprog til gadens sjofle og platte sprog – gengives. Der er f.eks. en del sjofelheder i det ”romantisk”’ drama ”Romeo og Julie”. I det hele taget er Shakespeares sprog karakteriseret ved en stor spændvidde mellem ”det højtidelige og det jordnære”

Hvordan oversættes 1500-tallets engelske metaforer til nutidige billeder, hvordan være tro mod originalernes blankvers, og hvordan kan f.eks. ukorrekt tegnsætning bidrage til at markere versenes rytme og pauseringer, så replikkernes åbenlyse og skjulte mening bliver fremhævet?

Niels Brunse går i sin fremstilling af arbejdet med skuespillene meget detaljeret til værks, så vi som læsere får et konkret indblik i de overvejelser for de valg, der foretages.

Niels Brunses bog gør os med sine konkrete overvejelser, valg af løsninger og tolkningseksempler faktisk klogere på Shakespeare, og gør det måske lettere for os at føle os i øjenhøjde med ham.

Og netop indblikket i oversætterens lidt nørdede laboratorium får os også overbevist om, at arbejdet med at fastholde originalens æstetiske kraft i oversættelsen kræver en håndværker, der også er kunstner.

Alle med interesse for oversættelsens problematik og Shakespeare må se at få læst denne bog.

Niels Brunse er nu i gang med at oversætte Shakespeares 154 sonetter.

I øvrigt er bogen illustreret med fotografier og udstyret med nyttig litteraturliste.

Shakespeare

  • Niels Brunse:
  • "Sådan er det’ at oversætte Shakespeare”
  • 152 sider, 199,95 kr., e-bog 150 kr. U Press
  • Anden titel i serien ”Babette”
Arkiv