Skip to main content
Fagbog

I oversætterens laboratorium.

Niels Brunse: ”’Sådan er det’ at oversætte Shakespeare.”

At oversætte sprogkunst fra et sprog til et andet er ikke kun et håndværk. Det er det også, men det kræver i særlig grad lydhørhed og fornemmelse for, hvordan et kunstværk på ét sprog kan forvandles til et kunstværk på et andet sprog. Og så dog forblive det samme værk.

Det er Niels Brunses (1949 -) udgangspunkt i arbejdet med Shakespeares dramaer i bogen ”’Sådan er det’ at oversætte Shakespeare”: ”Kunstneriske oversættelser er nemlig litterære værker i egen ret, ikke bare hjælpemidler eller fattige surrogater”.

Dette udsagn er med til at forklare den umiddelbart provokerende oversættelse af ”To be or not to be, that is the question” til ”at være eller ikke være, sådan er det”.

Oversætteren forklarer og begrunder sin tolkning og skaber dermed mulighed for en ny forundring over og nydelse af sprogets mangfoldighed.

Den gode oversætter skal nemlig gøre sig en mangfoldig...