Skip to main content
Klassikerne

Bøger, som aldrig går af mode

Kulturen.Nu genstarter i 2022 vores serie – klassikerne, altså skøn litteratur af høj og varig kvalitet. Litteratur, der både fortæller noget om den tid, hvor den blev skrevet, men også rækker ud over og fortæller noget om os – den menneskelige tilværelses vilkår.

Hvor kommer vi fra, og hvordan vi er blevet dem, vi er?

Vi lever i en tid med mange alvorlige udfordringer. Ikke bare Covid-19, men vores virkelighedsopfattelse bliver til stadighed bombarderet med en uendelige strøm af informationer. På de sociale medier, på mobil, internet osv.

Al den information, kulturtilbud, tv-serier og nyheder, som vi får smidt i hovedet hele tiden. Har de faktisk en betydning og en værdi, der rækker ud over her og nu?  (Nedenunder vor egen Karen Blixen med to nedlagte løver - hendes "Syv fantastiske fortællinger" hører til verdenslitteraturen).

Her kan klassikerne og læsning af dem give modvægt og give en form for stabilitet i en kaotisk verden.

Klimaudfordringen, flygtningestrømmen, den stigende ulighed og dermed øgede sociale spændinger på vor klode. Truslen om krig og vold. Uretfærdigheder, men også den store kærlighed. Det er ikke ukendt stof for klassikerne, og netop derfor kan de give os håb. De har overlevet, skriften har overlevet, og ordene rødmer ikke, men tager fat i livet og os, der læser dem – klassikerne.

Klassikerne er ikke blot tvungent pensum. Noget du kan prale af at have læst. De har noget på hjerte. Noget at lære os. De giver os mulighed for at udvide vort udsyn – den måde, vi ser og opfatter verden på. Og er altså ikke bare bundet til den tid, de blev skrevet i. Og hermed overlader vi ordet til Leif Emerek, vor litteraturanmelder, som er belæst tovholder på denne serie. Leif Emerek

Hvad er en klassiker?

Det spørgsmål findes der ikke noget entydigt svar på. Så det, der toner frem i det følgende, er ikke nødvendigvis det eneste svar, men jeg vil alligevel påstå, at det ikke rammer helt forkert i henseende til gyldighed, selv om en del begrebshistoriske mellemregninger må udelades her.

Der er to sider af begrebet klassiker. En formel-æstetisk og en institutionel.

Det første angår værket selv. Her er det centralt, at det enkelte værks form og indhold udgør en fast helhed, der i eksemplarisk forstand sammenfatter en epokes, en periodes eller en strømnings hele verdensanskuelse. På den ene side har værket koncentreret og omsluttet sin tid. Og på den anden side har koncentrationen en sådan æstetisk energi, at senere tider fascineres af værkets aura.

Det andet angiver, at medlemmer af forskellige typer af lærde institutioner har - især fra og med oplysningstiden - taget de pågældende værker til sig som enestående æstetiske og normative udtryk for den menneskelige ånds udfoldelse.

På den måde har der gradvist gennem analyser, nye udgivelser, indlemmelse i litteraturhistorier og skolernes pensum udviklet sig en særdeles stabil kanon, som gennem tiden kun i beskedent omfang er blevet anfægtet.

Der er da opstået en tradition, som har en autoritet og en legitimitet, som umiddelbart har den slags gyldighed, der ikke skal begrundes. Det udelukker ikke diskussioner og kritik af kanoniseringen af værkerne. Det betyder blot, at den ikke anfægtes grundlæggende.

På dette institutionelle plan bevares, overleveres og bekræftes det enkelte værks status som et blivende og umisteligt nærvær, der som fortid klinger med i vores nutid.

Overleveringen af klassikeren er ikke blot en rekonstruktion af et historisk rum.

Gennem vores tilegnelse af det klassiske værk bringes vi til en bevidsthed om, at vi hører med til det overleveredes verden, og at denne hører med til vores. Dermed muliggøres kulturel hukommelse og identitet og fortid og nutid flettes til stadighed sammen.

Derfor er det stadig relevant, at vi kaster os over de klassiske værker – og så kan læsningen af dem give helt uventede oplevelser og indsigter.

Og det vil Kulturen.NU gerne medvirke til.

Læs listen herunder og glæd dig til, at vi tager fat.

KLASSIKERE

Her er et første udkast til klassikere. Så mange flere titler kan komme til, og nogle kunne komme fra.

Verdenslitteratur

Homer: Odysseen. Ca 700fvt.Homer Odysseen

Sofokles: Kong Ødipus. 427fvt.

Euripides: Medea. 431fvt.

Platons Symposion, ca. 375 f.v.t.

Vergils Aeneide, ca. 20 f.v.t.

Marcus Aurelius' tanker til sig selv, ca. 180 e.v.t.

Augustins bekendelser, ca. 400 e.v.t.

Højsangen i Gammel Testamente, ca. 400 f.v.t.

Jobs bog i Gammel Testamente, ca. 450 f.v.t.

Dante: Guddommelige Komedie. 1307-21

Boccaccio: Decameron. 1350

Francois Villon: Store Testament. 1462

Rabelais: Gargantuas og Pantagruel. 1532-1564

Cervantes: Don Quijotte de la Mancha. 1605-1615

Shakespeare: Romeo og Julie. 1595

Moliere: Misantropen. 1667

Defoe: Robinson Crusoe. 1719

Voltaire: Candide. 1759

Goethe: Den unge Werthers Lidelser. 1774 

Jane Austen: Stolthed og Fordom. 1813

Byron: Don Juan. 1824

Heine: Tyskland. Et vintereventyr. 1847

Balzac: Far Goriot. 1835

Baudelaire: Syndens Blomster. 1857

Flaubert: Madame Bovary. 1857

Emily Brontë: Stormfulde højder. 1847

Dickens: David Copperfield. 1850

Dostojevski: Idioten. 1869

Tolstoj: Krig og Fred. 1869.

Poe: Mordene i Rue Morque. 1841

Rilke: Nye Digte. 1907-08

Eliot: Ødemarken. 1922

Tomas Mann: Huset Buddenbrooks. 1901

James Joyce: Ulysses

James Joyce: Ulysses, 1921.

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. 1929

Huxley: Fagre nye Verden. 1932

Orwell: 1984.1949

Brecht: Den kaukasiske kridtcirkel.1945

Celine: Rejsen til verdens ende. 1932

Woolf: Bølgerne. 1931

Kafka: Processen. 1925

Camus: Den Fremmede. 1942

Beckett: Vi venter på Godot. 1953

Simon: Vejen i Flandern. 1960

Hemingway: Den gamle Mand og Havet. 1952

Salinger: Forbandede Ungdom. 1951

Günter Grass: Bliktrommen. 1959

Jack Kerouacs: Vejene. 1957

Marquez: Hundrede års ensomhed. 1967100 års ensomhed

Skandinavien

Njals Saga. Ca. 1280

Leonora Christina: Jammers Minde. 1662-85 (1869)

Ludvig Holberg: Den politiske Kandestøber. 1722

Oehlenschläger: Aladdin. 1805

Blicher: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. 1824

Henrik Wergeland: Skabelsen. 1830

Andersen: Eventyr. 1835

Kierkegaard: Begrebet Angest. 1844

Ibsen: Et Dukkehjem. 1879

Strindberg: Frøken Julie. 1888

Jacobsen: Marie Grubbe. 1876

Herman Bang: Stuk. 1887

Hamsun: Sult. 1890

Pontoppidan: Lykke-Per. 1898-1904 - se foto fra filmatiseringen i 2018 øverst.

Jensen: Kongens Fald. 1901

Edith Södergran: Digte. 1916

Kirk: Fiskerne. 1928Tom Kristensen: Hærværk

Tom Kristensen: Hærværk. 1930

Halldor Laxness: Salka Valka. 1931

Blixen: Syv fantastiske fortællinger. 1935

Hansen: Løgneren. 1950

Panduro: Rend mig i traditionerne. 1958

Inger Christensen: Det. 1969

Hans Jørgen Nielsen: Fodboldenglen. 1979

Lyrik

Baudelaire: Syndens blomster (1857)

Rilke: Nye digte (1907-08)

Eliot: Ødemarken (1922)

Södergran: Digte (1917)

Christensen: Det (1969)

Rilke: Duino-elegier (1923)

Christensen: Sommerfugledalen (1997

J.P. Jacobsen: Arabesk til en Haandtegning af Michel Angelo (1874)

Johs. V. Jensen: Paa Memphis Station (1904)

Paul Celan: Mohn und Gedächtnis (overs. i udvalg i Sort mælk) (1952)

Hölderlin: Brød og vin (skrevet 1800/01, udg. 1894)

Tranströmer: 17 digte (1954)

Arkiv