Skip to main content
Digte

Floder af ord fra hverdagen

Klaus Høeck ”Password”

Et gennemgående træk ved Høecks 400 sider lange digtsamling er refleksioner fra og over hverdagen – ofte med leveret med humor eller i hvert fald et glimt i øjet.

Ofte med et kritisk svirp, der især rammer landbruget og dets ødelæggende indvirkning på biodiversiteten, som det hedder et sted: ”et // ord der kun bliver / til virkelighed i ret / skrivningsordbogen”.

Men havde man ikke kunnet forvente floder af ord fra hverdagen fra en Høeck-udgivelse, hvor skulle man så forvente den?

På mange måder er det på én gang Høecks styrke, at det forholder sig sådan, men faktisk også hans svaghed, for der findes mange svage digte imellem, som så i et eller andet omfang drukner i ordfloden.

Alle digtene består af fire afsnit med tre linjer i hver. Første og tredje linje i hvert afsnit består af fem stavelser og anden linje af syv, hvilket medfører, at der er sjove og til tider oplysende linjebrud midt i ordene. et eksempe...