Skip to main content
Fagbog/Historie

Don’t tell it, show it!

BOG - "Antikken omkring os"

København har en kulturfestival under navnet Golden Days. Det startede i sin tid med guldalderen (deraf navnet), men siden har man hvert år slået sig på en ny epoke med nye vinkler på hovedstaden.

I år er temaet ’Antikken’. Der er København faktisk bedre med, end man skulle tro, og det bliver bevist i den bog, som udgives lige i tide før begivenheden. Den hedder simpelthen Antikken omkring os, og den har begge forfattere set som en appelsin i deres turban, en lystfyldt chance.

Tore Leifer (f. 1964) er uddannet cand.mag. i film-, musik og medievidenskab og kendt som kulturjournalist på P1, og hans medforfatter Chr. Gorm Tortzen (f. 1951) er klassisk filolog, underviser, oversætter med en del mere. De deler bogen mellem sig, så hver af dem skriver seks kapitler.

Meningen med kapitlerne er at pege på, hvordan antikken til stadighed er nærværende i vores moderne tid. Leifer tager sig af statuerne, renæssancen, arkitekturen, litteraturen, musikken og det opsamlende kapitel, mens Tortzen ser på det gode samfund, sport, levende latin, naturvidenskab, filosofi og kalender.

Hele molevitten er gennemillustreret og helt opdateret, og billederne er af høj kvalitet. Der lægges ud i statuekapitlet med den såkaldte ’rematerialisering’ af den berømte buste af Frederik V på Kunstakademiet.

Fra dette aktuelle anslag og diskussionen om monumenter i det offentlige rum bevæger Leifer sig tilbage i det græske og romerske materiale og bygger på med Thorvaldsen, guldalderen og glyptoteket. Vi slutter med bronzeskulpturen En rigtig dansk familie fra 2017, formet efter nulevende københavnere.

På samme måde er Leifers andre kapitler små afrundede indføringer, hvor han på lignende vis gennemgår teater, litteratur, arkitektur og musik.

Han viser, hvordan teatrene f.eks. i de senere år har spillet græske tragedier, har opført Platons Symposion eller lavet opera af Sapfos digte. Han viser os de mange antikke spor gennem koncertprogrammerne, og hvordan populærmusikken genbruger temaer som f.eks. Orfeus.

Arkitektonisk leverer klassicismen i København efter brande og bombardementer en masse illustration, og hele kapitlet bliver fuldstændig aktuelt med diskussionen af Trumps allersidste forslag.

Han udstedte nemlig et dekret om, at de offentlige bygninger fra nu af skulle være ’pæne’. Leifer ser på den stærke, klassiske bygningstradition i USA og viser også, ret overraskende, at der i den danske koloni i Indien blev bygget et universitet (1823) i klassisk stil.

Leifers lidt mere omfangsrige artikler udmærker sig ved at få de senere års kulturbegivenheder til at leve, så vi får et dobbeltportræt af byen nu og den antikke inspiration fra dengang. Det er også i hans afsnit, de fleste af bogens 118 illustrationer hører til.

Tortzens greb er lidt anderledes, selv om målet om at forbinde tradition og nutid er det samme.

I alle sine emner går han til kilderne og viser os, hvor moderne de antikke indsigter er. Der citeres fra de gamle tekster, altid med den nyeste oversættelse, som Tortzen i mange tilfælde selv har lavet. Med teksterne i hånden udfoldes derefter en lystpræget oldtidskundskabsundervisning for voksne.

Emnerne hos Tortzen er sværere at illustrere, men hans tilgang er hver gang forfriskende.

Filosofien præsenteres f.eks. med udgangspunkt i, hvornår henholdsvis Platon og Aristoteles har været mest læst. Der er tankevækkende bidrag om både naturvidenskab og sport, og så er der et kort kapitel om, hvor meget græsk og latin der faktisk tales i videnskaberne, når nye betegnelser skal præges.

Med sit flotte udstyr og sin åbne præsentation når bogen hele vejen rundt. Den er med sin seriøse tilgang virkelig inspirerende og inviterer også til videre læsning med korte litteraturangivelser efter hvert kapitel.

Den fungerer godt som en indføring i perioden med stadig hensyntagen til det moderne, også og netop som det ses og mærkes i det Udkantseuropa, som København og Danmark udgør.

Fagbog

  • Chr. Gorm Tortzen & Tore Leifer: "Antikken omkring os"
  • 384 sider, 349 kr., Gads Forlag. 
Arkiv