Skip to main content
bibliotekspenge

I dag udbetales 185 millioner kroner i bibliotekspenge

Slots- og Kulturstyrelsen (SLK) udbetaler i dag bibliotekspenge til 10.338 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens pædagogiske læringscentre. Og der er fra i år også penge til forfatterne for e-bøger og netlydbøger.

- Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del. På finansloven for 2022 er der afsat 185,5 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger, heraf går 10,5 % til bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger, siger Anette Bach, der enhedschef i SLK.

Der er udbetalt bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger siden 2018. De første fire år var fordelingen fastlagt på forhånd, og fra 2022 var det planen, at fordelingen skulle ske dynamisk baseret på udlånstallene. ’

- Dette års fordeling af bibliotekspenge stod til at blive påvirket af corona-nedlukning, da nedlukningerne af bibliotekerne har ført til flere digitale udlån og færre fysiske udlån. Det ville have givet en stor stigning i den digitale andel af bibliotekspengene og dermed også en nedgang i udbetalinger for fysiske bøger, fortsætter hun.

Samlet set får modtagerne i gennemsnit udbetalt 17.943 kroner i bibliotekspenge, og det højeste beløb udbetalt er på 708.149 kroner. Modtagerne af bibliotekspenge er i aldersspændet mellem 19 og 104 år, og gennemsnitsalderen er 62 år

Ud af de 10.338 forfattere, der får bibliotekspenge for bøger i 2022, får 5.575 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. Det er 362 flere personer end sidste år. Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 16.059 kroner for fysiske bøger og 1.865 kroner for digitale bøger.

Du kan se den samlede liste her. ADVARSEL: Den er lang. Der står 10.000 navne

 

Arkiv