Skip to main content
Teater

Magten og oprøreren

Teater - ”Antigone”

”Antigone” er teater. Græsk teater. En tragedie.

Det er en stærk tekst, en kompleks og benhård tekst, som græske Sofokles har skrevet. Og det er stærkt, at den så mange år efter - faktisk et par årtusinder plus små 500 år stadig virker højaktuel i sin skildring af individet – det enkelte menneskes oprør mod magten, når denne gør vold mod…

Netop mennesket. Erstatter fornuft og kærlighed med enøjet diktatorisk undertrykkelse.

Denne skribent kan ikke prale af noget specielt imponerende kendskab til den græske myteverden, men vil alligevel mene, at selv uden et sådant, vil en almindelig teatergænger snildt kunne få glæde og udbytte af at se denne forestilling.

Handlingen ganske kort og indkogt til maggiterning, før forestillingen begynder, lyder cirka sådan her. Ødipus har to sønner, og han er blevet fordrevet fra Theben, da sandheden, om ham kom frem – du ved, det var ham, som kom til at dræbe sin egen far og gifte...