Skip to main content
Kulturkrise

Danskerne dropper kulturen

Privatøkonomien er presset hos de fleste danskere. Så presset, at hver anden nu mener, at de stigende udgifter til den daglige husholdning mindsker lysten til at bruge penge på kulturoplevelser.

Det viser en helt ny kulturbaromenter-måling af Epinion for Applaus, der løbende tager temperaturen på danskernes lyst, tryghed og forventninger til deres kulturforbrug.

- Jeg er vildt bekymret over undersøgelsens resultater. I et presset husholdningsbudget forstår man godt, at man for tiden ikke har råd til kulturoplevelser. Men efter flere år med pandemi, krig og økonomisk usikkerhed har vi mere end nogensinde brug for at være sammen med andre og bruge kunsten som et lyspunkt i et uendeligt mørke, siger Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv.

Ifølge målingen svarer 51 procent af de adspurgte danskere således, at stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer har påvirket dem negativt (har givet dem ’mindre’ eller ’meget mindre lyst’), når det handler om at opleve professionel kunst og kultur, mens 47 procent synes, at de stigende udgifter til energi og gas påvirker dem negativt med hensyn til at tilvælge kulturoplevelser.

Det er særligt børnefamilierne og unge i alderen 18-34 år, som er negativt påvirkede af økonomiske udfordringer, viser undersøgelsen.

Corona præger fortsat de ældre

Kulturforbruget  er også stadig præget af efterdønningerne fra coronakrisen. Særligt blandt de ældre, hvor 40 procent af de adspurgte i aldersgruppen 56+ år svarer, at netop corona har givet dem enten ’mindre’ eller ’meget mindre lyst’ til at opleve professionel kunst og kultur.

Som et lyspunkt i det dystre billede viser målingen dog, at kunst og kultur har betydning for de fleste af de adspurgtes humør og velbefindende.

Således svarer 79 procent af de adspurgte, at de synes, at kunst og kultur gør dem glade, mens 69 procent synes, at kunst og kultur inspirerer dem, og 65 procent synes, at det gør dem eftertænksomme.

Målingen viser således, at de økonomiske udfordringer i øjeblikket påvirker borgernes lyst til at opleve kunst og kultur – men viser samtidig, at borgerne angiver, at kunst og kultur gør dem glade og inspirerer.

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve af 1.010 webinterviews med danskere over 18 år i perioden 1.-7. september 2022.

Du kan læse hele undersøgelsen her: kulturbarometer

Læs også: Musikstationen kæmper for overlevelse.

Fakta

 • Økonomiske udfordringer påvirker borgernes lyst til at opleve professionel kunst og kultur
 • 51% af borgere synes, at stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer har påvirket dem negativt (har givet dem mindre eller meget mindre lyst) mht. at opleve professionel kunst og kultur.
 • 47 % synes, at stigende udgifter til energi og gas påvirker dem negativt mht. kulturoplevelser. •
 • Det er særligt borgere med pasningskrævende børn og unge i alderen 18-34 år, som er negativt påvirkede af økonomiske udfordringer mht. kulturoplevelser.
 • Covid-19
 •  40% af de adspurgte i aldersgruppen 56+ år er negativt påvirket af Covid-19 (får mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur).
 • 27% i aldersgruppen 18-34 år svarer, at Covid-19 har påvirket deres lyst til kulturoplevelser negativt. Til gen- gæld svarer 17 % i denne aldersgruppe, at de har fået mere eller meget mere lyst til at opleve kunst og kultur pga. Covid-19.
 • Forventninger til kulturforbrug
 • Flest borgere angiver, at de forventer at gå i biografen over de næste to måneder (55 %).
 • 33 % forventer at besøge et museum, og 26% forventer at gå til en koncert.
 • Færre borgere med pasningskrævende børn forventer at opleve scenekunst end dem uden (10 % vs. 23 %).
 • Kunst og kultur påvirker de fleste positivt
 • 79 % af de adspurgte er enige i, at kunst og kultur gør dem glade (helt eller lidt enige). • 69 % er enige i, at kunst og kultur inspirerer dem, og 65% i, at det gør dem eftertænksomme.
 • Her kan der ses forskelle mellem kønnene: Kvinder er mere enige i udsagn om positive mentale påvirkninger af kunst og kultur end mænd (10 % i gennemsnit helt eller lidt mere enige). Desuden er 14 % af de adspurgte mænd, men kun 11 % af kvinderne enige i udsagn om, at kunst og kultur ikke gør en mental forskel for dem.
Arkiv