Skip to main content
Reportage/kommentar

Mere end et trinbræt

Kunst - Vrå Udstilling 2023

I 1872 etableredes det, der kom til at hedde Vrå Folkehøjskole i den lille stationsby 10 minutters tog syd for Hjørring.

Da var Grundtvigs højskolebevægelse på sit højeste, og i Vrå betød det, som mange andre steder, at det lokale åndsliv voksede i dybde og bredde. I dag er Vrå Højskole ikke blot en skole, men en særdeles betydelig kulturinstitution i Nordjylland.

Et vigtigt skridt på vejen hertil blev taget i 70-året for højskolens dannelse, altså i 1942, da den daværende forstander bad bysbarnet, Svend Engelund, hænge nogle af sine malerier op i gymnastiksalen.

Man troede nok ikke, at det blev begyndelsen på landets nu andenstørste kunstnersammenslutning, på dannelsen af den enestående Engelund-samlingen og en udstillingsinstitution af usædvanlig høj kvalitet for en by med 2.600 indbyggere.

En af udfordringerne for gamle institutioner er evnen til fornyelse.

Den har Vrå altid haft. Gennem tiden er sammenslutningen stedse vokset i omfang og bredde. I dag optages også forfattere, kunsthåndværkere, arkitekter og komponister fra hele landet.

Hvert år kommer nye til, herunder en del unge kunstnere og det er naturligvis vigtigt for sammenslutningens overlevelse og udvikling.

Årets højdepunkt fandt sted lørdag, hvor den traditionsrige Vrå-udstillingen åbnede. Her præsenteres værker af gamle og nye medlemmer af sammenslutningen, i år under temaet "Hjerteblod og rumgehør".

Udstillingen præsenterer 309 værker med priser fra 1.000 kr. til knapt 200.000 kr. De er skabt af 38 udstillere, bl.a. traditionen tro en håndfuld gæster. Undertemaet er "proces" og det gør udstillingen særligt spændende.

Man får et indblik i det enorme arbejde, der ligger forud for det færdige kunstværk, uanset om det er en bygning, et maleri eller andet.

Kunstnerne har, sikkert ikke uden en del betænkeligheder, stillet idéer, udkast og foreløbige tanker til rådighed.

Jeg kom i tanke om forfatteren Thomas Mann, der sagde "En forfatter er et menneske, for hvem det er sværere at skrive, end for andre". Det gælder naturligvis for alle kunstnere.

Forfatter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen leverede kunstværk nr. 310 med sin åbningstale, som anskueliggjorde hvad proces er.

"Da jeg skrev talen tænkte jeg på at sige...men det er jo ikke nyt. Så tænkte jeg på at sige...men det er måske ikke helt rigtigt. Så tænkte jeg på at sige...men det er jo ikke relevant" osv.

Altså blev vi draget ind i overvejelserne og Smedegaard fik sagt det, hun ikke ville sige - og alligevel. Den begavede og humoristiske tale sluttede med et citat: "Herren velsigne dig og forbavse dig" med opfordring til at lade sig undre på udstillingen.

Vrå by kan godt virke lidt trist og forladt med sine mange tomme boliger og butikker en lørdag eftermiddag, men Højskolen og Kunstbygningen gør de 2.600 beboeres by til meget mere end et trinbræt. Ferniseringen lørdag tiltrak 200-250 interesserede.

Foto: Niels Fabæk

Info

  • Vrå-udstillingen 2023
  • Kunstbygningen, Højskolevej
  • 30/7 til 27/8, alle dage kl. 11-17
  • Særarrangementer i perioden
  • Se www.kunstbygningenvraa.dk

 

. Forfatter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen.

.

.

.

.
Arkiv