Skip to main content
ombygning

SMK Thy er klar til ombygning

Der er fundet en vinder i arkitektkonkurrencen om ombygningen af Doverodde Købmandsgård i Thy. Stedet er nytænkt af firmaet Reiulf Ramstad Arkitekter og skal huse en permanent filial af Statens Museum for Kunst.

SMK har i nogle år haft udstillinger i den ene fløj af den gamle købmandsgård, men nu lukker udstillingslokalet i nogle år.

Stort set al indmad i fløjen hives ud. Om det så er gulvet/loftet mellem stue og første sal, så flyttes det, for at sikre, at udstillingslokalet kan få tilpas højde.

Alt bygges op på ny, og der bliver lavet såvel høj sikkerhed som en helt overdådig klimasikring, der vil gøre det nye udstillingssted i stand til praktisk talt at vise alt fra SMK’s samlinger.

 De udstillinger, der har været hidtil, har været ting, der ikke har været kritiske i forhold til temperatur, fugtighed og sikkerhed.

I sommer blev der for eksempel vist en videoinstallation.

Og det er jo strengt taget blot en kopi af en dvd, der bliver afspillet ved hjælp af en masse projektorer.

Og dermed altså ikke uerstattelig. For originalmaterialet ligger i depotet på Statens Museum for Kunst.

SMK Thy har fået en bevilling på 37,5 millioner kroner, og det er det, der sætter projektet i gang for alvor. 

Det er det norsk-danske arkitektfirma Reiulf Ramstad Arkitekter, som står bag vinderprojektet.

Firmaet har præsenteret et projekt, der med få, men præcise greb iscenesætter de karakteristiske, eksisterende bygninger og gør hele området til kulturens rum med tilføjelse af en ny ankomstbygning og nye indgangspartier.

Udover at danne rammerne for SMK Thy skal købmandsgården fortsat huse Thisted Kommunes natur- og friluftsvejledning.

Med det nye byggeprojekt styrkes samspillet mellem de to institutioner, og der etableres et særligt område med blandt andet kajakhus, foreningslokale og serviceværksted.

- Naturen og kunsten kommer til at mødes i Doverodde, hvilket giver spændende nye muligheder.

- Samspillet mellem stedets natur- og friluftsformidling og den kunstfaglige udstillingspraksis er et nyt samarbejde med et stort potentiale – og jeg er stolt af, at det er her i Thisted Kommune, dette møde nu for alvor kommer til at udfolde sig i spændende nye rammer, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget og kommende borgmester i Thisted Kommune. 

Udover donationen fra A.P. Møller Fonden har projektet modtaget en donation fra Færchfonden.

SMK Thy er desuden netop blevet optaget på finansloven med en permanent bevilling, hvilket sikrer etableringen af museet og den fremtidige drift.

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2025.

Thisted Kommune finansierer 14,8 millioner kroner af projektet, der i første etape har et budget på 50,5 millioner kroner. Byggeriet ventes at gå i gang i 2023, og forventningen er, at det nye SMK Thy står klar i foråret 2024.

Ambitionen er, at man fra 2024 skal kunne byde 35.000 besøgende årligt inden for i den nye satellit for udstilling og formidling af SMK’s samling af mere end 260.000 kunstværker.

Den gamle ikoniske silo står stadig ved museet og vil blive stående - med publikumsadgang. Men siloen vil ikke blive sikret, så den kan bruges til højprofilerede udstillinger. Den skal i store træk blot bruges til at give publikum en mageløs udsigt til fjord og landskab i Sydthy.

Arkiv