Skip to main content
Sprogklumme

Uge SEX !

I denne uge står der sex på skoleskemaet. Foreningen Sex og samfund sætter fokus på seksualliv og seksualoplysning, og her på kulturen følger vi trop. Det er nemlig et spændende emne, også rent sprogligt, og som det så ofte går med kære børn, så rager de mange navne til sig.

Det startede med Adam og Eva. Der står nemlig i bogen, at Adam ”kendte” Eva, og hun fødte ham deres børn. Udsagnsordet at ”kende” står altså i den hebraiske ordbog med flere betydninger, hvoraf den ene betegner det at have sex.

Men hvorfor kalder vi det ”sex”? Ordet er egentlig latin, men vi har det fra engelsk, hvor det både betyder ”sex” lig med seksuel adfærd, som det gør hos os, og ”køn" i biologisk forstand.

Vi finder kønnet i kønslivet, kønssygdomme eller kønsroller. Men allerede der er vi gået for langt, for taler man om ”kønsrolle”’, hedder det ikke længere sex på engelsk, det hedder gender, som er køn i social forstand.

Sex er natur, gender er kultur, ja gid det var så enkelt. Men ve den debattør, der går ud i landskabet uden at have gjort sig klart, hvad hun eller han mener noget om.

Gender-studies er det nye sort, og det er derfra, alle de nye køn, man kan vælge sig, kommer. Det kan da godt være, naturen primært har orienteret sig efter to biologiske sexes, og at den kønnede formering er kommet for at blive.

Men man kan få ørerne alvorligt i maskinen, hvis man ikke har forstået, at biologi ikke er et godkendt argument i kønsrolledebatten.

Hvad danskerne sagde, før det engelske ord blev importeret? De brugte udsagnsord som f.eks. at være sammen, at favne eller tilfredsstille hinanden, at kopulere, forenes, bolle, knalde eller bare elske.

Det mest brugte er måske nu ”at gå i seng med”. I ældre tid kunne man tale om at ”besove” eller ”beligge" nogen.

Det gamle navneord, der dækker bedst, er elskov, nu kun brugt i godt humør med lidt højstemte overtoner. Andre betegnelser bliver hurtigt meget flade eller tekniske.

Samleje er den bedste kandidat til et neutralt begreb, men det kan godt opfattes fremmedgørende, lidt i retning af det tyske Geshlechtsverkehr, som kommer på temmelig lang afstand af den sanselige oplevelse.

Kønslig omgang peger i retning af straffeloven, og et fuck er for nedsættende et ord at bruge om ”akten”.

Og den anden, den man gør det med? Nu hedder det mest en ”kæreste”, og denne brede betegnelse gælder begge køn og alle kombinationer, men der var da mere poesi over et udtryk som ”den der husvaler dit leje” eller endda bare det ”at dele seng”.

Om mere indviklede relationer med polyamourøse overtoner brugte man engang gloser som f.eks. frille, slegfred, konkubine eller bislopperske, når det gjaldt kvinder, men de er alle sammen gået af mode.

En bislopperske er en, man sover ved siden af, fra det tyske bei-schlafen, præcis som det latinske kon-kubine.

Men sproget er udfordret, når det gælder gamle dage og kønsforening, for det var ikke altid lige velset at lade naturen gå over optugtelsen. Det fører en enorm opfindsomhed med sig, når man vil sige noget uden at kunne sige det direkte.

Da fænomenet var mest tabubelagt, kunne det bare hedde at ”gøre det”. Ellers er der smarte omskrivninger og blomstrende metaforer overalt, hvis man kan se.

Det kunne være ”en tur i høet” eller noget med ”blomster og bier”, ”en hyrdetime” eller ”lagengymnastik”? I vore dage er blufærdigheden blevet hjemløs, men dengang man måtte nøjes med antydninger, kunne næsten alt bruges, elegant eller mindre elegant. Hvorfor kan man f.eks. sige ”gå til den”, give et ”dyt i bamsen” eller dyrke ”sport i 2’eren”?

Know what I mean, know what I mean? Eh, eh?

Du, kære læser, har sikkert også dine favoritter. Den poetiske trang i sig selv er måske tegn på, hvor stor og ubetvingelig en drift, der er tale om, og hvor stor en plads ”vellystøvelser” optager i virkeligheden og måske ikke mindst i bevidstheden.

Den seksuelle frigørelse plejer vi at anbringe i ungdomsoprørets tid, men hvad finder man, når man leder i vitalismen, i oplysningstiden, middelalderen eller de helt gamle dage i antikken? Man finder det samme.

Enhver ting er enten

konkav eller -vex,

så alt hvad man drømmer

er noget med sex.

Således Piet Hein, og selv om digtet afspejler det 20. århundredes opdagelse af Freud, er sandheden nok nærmest tidløs.

Uge sex sætter således fokus på en uudryddelig hovedbestanddel i menneskelivet og dermed kulturen.

Længe leve det gode knald!

Arkiv