Skip to main content
Kommentar

Kulturambitioner

Region Nordjyllands kulturplan, 2024 - 2027          

Ud over at styre sygehuse, arvede de fem danske regioner i 2007 fra de gamle amter opgaven at støtte kunst og kultur. Budgettet til det formål er såre beskedent.

Af Region Nordjyllands i alt 13.9 mia. kr. i 2024 er 5.85 mio. kr. afsat til kultur - altså godt 0,4 %.

Knapt halvdelen af beløbet er øremærket til faste samarbejder med de 11 kommuner, Kulturmødet og Den Jyske Kunstfond. Resten er egentlige "udviklingspenge". Fra 1. januar gælder en ny, 4-årig kulturplan med titlen "Fælles om fremtidens kulturliv".

Hvad bruges pengene til og hvordan får kulturlivet fat i dem?

Det sidste sker gennem en række støtteordninger, som skal søges, og i afdelingen Regional Udvikling behandler tre kulturfaglige medarbejdere ansøgningerne og driver hele området, for man tager ordet udvikling alvorligt.

Ud over de konkrete støttekroner gøres et stort arbejde med inspiration til og sparring med kulturaktørerne, aktiv deltagelse i Kulturmødet, arrangør af konferencer m.v.

Hvad pengene bruges til er en politisk beslutning, foretaget af det samlede regionsråd efter indstilling fra udvalget for regional udvikling, baseret på rådgivning fra de nævnte fagkonsulenter, som støtter sig til en daglig dialog med kulturlivet og undertiden egentlige undersøgelser af nordjydernes kulturvaner.

Den seneste undersøgelse stammer fra 2022. Den dokumenterer i korte træk, at nordjyderne på alle områder bruger kultur mindre, end landsgennemsnittet.

Forskellen er ikke stor, men den kan ses. Den viser også, at borgere med en højere uddannelse bruger mere kultur, end andre, hvilket ikke kun er et nordjysk fænomen. Endvidere, at de, der bruger kulturen, ikke overraskende mener, at kultur har stor betydning både for dagliglivet og for evnen til at tiltrække nye beboere.

Der er altså plads til udvikling, og den vil man fremme gennem fire ambitioner og temaer, der handler om at udbrede kulturen mere geografisk, bidrage til udvikling af de enkelte kunstarter, etablere nye samarbejdsformer og skabe større bevidsthed om kunsts og kulturs betydning for samfundet.

Konkret bruger man en del ressourcer på forskning i og realisering af kunst og kultur i sundhedens tjeneste, en dagsorden, der er vigtig over alt, men hvor regionerne Nordjylland og Midtjylland er de fremmeste i landet.

Hvad skal man mene om den nye kulturplan?

Pengene er små, men visionerne store. Planen så at sige emmer af velvilje overfor kulturen, ledsaget af mange gode ideer inden for de formål, der er oplistet.

Regionens basale kulturbegreb, der koncentrerer indsatsen om kulturarv og kunst (og dermed udelukker sport, friluftsliv og arrangementer, der udelukkende har fællesskab som formål) bør anerkendes, bl.a. fordi man dermed undgår atomisering af de beskedne midler.

Når man færdes i nordjysk kunst- og kulturliv, får man et klart indtryk af, at Regionens indsats, via sin kvalificerede og engagerede arbejdskraft, har stor betydning og måske er mere synlig, end kommunernes.

Men, lige som man bør stoppe den politiske udhuling af de økonomiske midler (fra 2023 til 2024 er budgettet reduceret med næsten 10 %), bør man beskytte - og gerne udvide - det alt for lille team, der forvalter dem.

Skal man endelig sætte det på en formel, så er det for længst anerkendt, at kunst og kultur kan betale sig. Det gælder også for de godt 90 % af Regionens budget, der går til sundhed og sygehuse.

Det kunne reduceres væsentligt, hvis man investerede mere i kunst og kultur. Netop regionens arbejde med krydsfeltet kultur og sundhed dokumenterer dette.

Foto: Kulturplanen

Kan downloades her: https://rn.dk/da/Regional-Udvikling/Strategier-og-planer/Kulturplan

Info

  • Region Nordjyllands kulturplan, 2024 - 2027, “Fælles om fremtidens kulturliv”

.
Arkiv