Skip to main content
Lørdagsklummen

Mere af det samme - bare dårligere

Kunsten bliver til i mødet med folk. I mødet med folks handlinger og vaner. I hverdagens møder med folks holdninger og fordomme. Og gennem et levet liv med hinanden, sådan generelt. Dette møde skaber originalitet og opbrud. Provokationer og nye perspektiver på tilværelsen – i det små og det store.

Det er en erfaring, der er blevet rigtig tydelig her under corona-nedlukningen, som efterhånden har stået på i mere end et år, sådan bredt taget. Ser man nærmere på, hvad kunstnere i mange sammenhænge har præsteret, så er der nogle fælles træk.

Det starter ud med masser af frisat energi. Aftaler, udstillinger, koncerter, turneer med mere er blevet aflyst, så derfor var der et stort overskud af energi og skaberlyst. Båret af isolation og begejstring, men desværre også uden massive konfrontationer med levet hverdagsliv. Derfor blev det mest til mere af det samme. Og det har vel strengt taget præget det sparsomme kulturliv i de sidste mange måneder.

Især i begyndelsen.