Skip to main content
Kulturklumme

Hva ær kultur?

Da jeg var ung bibliotekarstuderende i Aalborg, gik en medstudine, lad os kalde hende Jane fra Bornholm - og der kom hun fra - i gang med at undersøge begrebet kultur i det, der dengang hed en hovedopgave.

Den sidste store skriftlige opgave, inden hun var færdiguddannet, som folkebibliotekar. Vi skulle ifølge biblioteksloven ud at virke for udbredelse af kundskab og oplysning gennem faglig, skønlitterær og anden almendannende litteratur.

Hun spurgte høj som lav, spidserne og luerne, og bl.a. også nu afdøde Ludvig, jord-og betonarbejder – eller som han selv kaldte det – jord og sæson. Det var dengang man kunne gå på dagpenge en hel vinter, når byggeriet lå stille, uden at blive jaget ud i meningsløse kompentencekurser. At binde jern var en ting, Ludvig mestrede som få.

- Hvad forbinder du med ordet kultur, lød spørgsmålet.

- Kultur, sagde Ludvig. - Kul tur! Det er en mand, der kører ud med kul. En kul tur.

Sådan er det med kultur – begrebet...