Skip to main content
KLumme

Politikerne og kulturen

Politikere interesserer sig ikke for kultur.

Det er naturligvis et meget generaliserende udsagn, men lige så sjældent, kulturen kommer på valgplakater og bliver emner, når politikerne stiller op til debat, lige så sjældent er kultur og kunst på den konkrete politiske dagsorden i Folketinget.

De offentlige budgetter på kunst- og kulturområdet er også forsvindende små, at set fra et politisk synspunkt er der ikke så meget at tale om.

Men politikerne er også for dårlige til både at tale om kunst og kultur og til at forvalte dem. Oven i den manglende interesse, er der en slående mangel på kvalifikationer.

Det forstærkes af en holdning om, at enhver mening om kultur er gyldig, og at kunst er en smagssag. Begge dele er noget vrøvl. Ligesom andre politikområder begynder stillingtagen med indsigt.

Kvaliteten af den kulturpolitiske debat daler jo længere, man kommer ned i det politiske hierarki. Her kommer fordomme, udokumenterede påstande og mangl...