Skip to main content
Rød stue/Blå stue - de kulturpolitiske klummer

Kultur kræver kunstnere

Da jeg efter budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune på Facebook pralede af, at Enhedslisten havde sikret Aalborg Kommunes borgere fortsat adgang til Filmstriben, var den umiddelbare reaktion ikke ros, men kritik.

Hvorfor har I ikke brugt pengene på de ældre, mennesker med handicap og de udsatte, spurgte folk?

Det nemme svar var, at det faktisk var et af Udsatterådets ønsker til budgettet, at der fortsat var adgang til Fimstribens gratis tilbud om film. Tydeligere kunne det vel ikke siges, at også udsatte borgere har brug for kunst og kultur i deres hverdag.

Netop derfor er muligheden for fri og gratis adgang til kunst og kultur så vigtig. 

Kunst opstår imidlertid ikke af ingen ting. Kunst produceres af kunstnere. Nogen siger, at god kunst og gode kunstnere ikke kan holdes nede.

Hæderlige livsvilkår

Mit postulat skal være, at vi ikke får meget god og nyskabende kunst, hvis vi ikke plejer vækstlaget og sikrer hæderlige livsvilkår for udøvende kunstnere. Vi kan vælge at overlade det til fonde og rige mennesker, eller stat og kommune kan blande sig. Jeg er tilhænger af det sidste.

Derfor må Aalborg Kommunes kulturpolitik aldrig begrænses til den eventpolitik, som fylder rigtig meget i Aalborg Kommune eller reduceres til støtte til store mere eller mindre kommercielle aktører. Vi skal støtte vækstlaget, og vi skal støtte borgernes mulighed for at stifte bekendtskab med den kunst og den kultur, som skabes her.

Den visuelle kunst i Aalborg kender vi nok mest fra Nordjyllands Museum, og vi ved, at der er store ting på vej på Spritten. Når det handler om Spritten, ved vi også, at vejen til kommunes kasse er forholdsvis nem og direkte. 

Per Clausen

Det er fint, men ikke nok – og slet ikke godt nok.

Det er fantastisk, at Aalborg Kommune er involveret i et projekt, som kan sikre, at der opstilles kunstværker i forbindelse med en række af de nye +bus stationer. Det er også dejligt, at private aktører har været med til at få etableret gavlmalerier mange steder i Aalborg.

På den måde konfronteres vi alle med disse kunstværker, og kunstneren får mulighed for en langt bredere respons, end den de udsættes for i deres normale udstillingspraksis.

700.000 kr. til Kunsthal Nord

Tilbage står, at vi har et vækstlag inden for den visuelle kunst i Aalborg, hvor der er masser af talent. Flere forskellige grupper og miljøer arbejder mere eller mindre systematisk med at udvikle deres talent både individuelt og i grupper.

Dette vækstlag vil Enhedslisten give bedre vilkår. Derfor er vi glade for, at det også lykkedes ved budgetforhandlingerne at få afsat 0,7 millioner om året til at forbedre vilkårene for den visuelle kunst med udgangspunkt i Kunsthal Nord. På den måde kan vi bevare og forny Kunsthal Nord på en måde, som giver det lokale vækstlag en langt mere central placering.

Forudsætningen for at det kan ske er, at vi får inddraget de kunstneriske miljøer i Aalborg i styringen af Kunsthal Nord. Det er dem – ikke politikere eller kommunale bureaukrater, som skal stå for den indholdsmæssige styring.

Jeg forestiller mig, at vi kan hente inspiration i den måde støtten til den rytmiske musik styres på i Aalborg. Der er naturligvis også andre muligheder, men det er helt afgørende, at det sker på en måde, som opfattes som legitim og rimelig i alle dele af vækstlaget inden for den visuelle kunst i Aalborg.

Jeg ser også gode muligheder for, at der kan etableres et samarbejde mellem Kunsthal Nord og Aalborg Kommunes Kunstfond omkring projekter, som kan sikre udstilling af vækstlagets værker også uden for Kunsthal Nords fysiske rammer.

Huset kan også spille en rolle både i kraft af sin rolle som udstiller og i sin rolle som et sted, hvor den folkelige deltagelse i kunsten spiller en vigtig rolle. Jeg ser gode muligheder i, at vi i budgettet for Aalborg Kommune både fik sikret et løft til vækstlaget inden for den visuelle kunst, Aalborg Kommunes Kunstfond og Huset.

  • Per Clausen (EL) skriver på skift kulturpolitiske klummer sammen med Maja Torp (V), Jørgen Andersen (SF) og Vibeke Gamst (K)
Arkiv