Skip to main content
Lørdagsklummen

At udsætte sig for ungdommen

For et par uger siden var jeg mentor til Mutation Week - en tværkunstnerisk vækstlagsfestival her i Aalborg. Et fantastisk initiativ! En masse forskellige unge kunstnere var sat sammen i grupper hvor de fik en uge til at lave en performance som skulle vises frem nede på værftet i Vestbyen.

Jeg var meget glad for opgaven og havde et helt klart billede af, hvordan jeg skulle gå rundt og kloge mig og hjælpe de unge mennesker med at lave noget fed kunst.

Jeg har sjælden følt mig så overflødig. Som en eller anden ældre nisse gik jeg rundt og bankede på og tilbød min, for dem ukendte, ekspertise. Alle tog venligt imod mig og modtog høfligt mine tips og tricks, men de fleste var allerede fuldt flyvende. Det, de var igang med, var superambitiøst og superkomplekst. De gjorde det bestemt ikke nemt for sig selv. Og det var helt sikkert heller ikke deres intention. Her handlede det ikke om tips og tricks eller om at løse en opgave - men om at udforske noget. Meget inspirerende, se...