Skip to main content
Rød stue/blå stue - de kulturpolitiske klummer

Efter kommunalvalget

Så blev kommunal og regionsrådsvalget 2021 endelig afgjort. Plakaterne er pillet ned, og det nye byråd har konstitueret sig.

Som man næsten kunne forudsige, fik de kulturpolitiske dagsordener ingen som helst rolle.


Stort set ingen politikere beskæftigede sig med kulturpolitik. Næsten ingen valgmøder havde kulturpolitik på dagsordenen. Ingen medier tog fat på emnet. TV 2 Nords valgduel var renset for kulturpolitik, og Nordjyske var renset for kulturstof. Det er øv for os, der elsker kultur. Men det må kalde på selvransagelse rundt omkring.

Nej, valgets helt store emne i Aalborg var spørgsmålet om placeringen af Den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm.

Og det er der også god fornuft i.

Emnet optager aalborgenserne i voldsomt omfang, og undersøgelser har vist, at over halvdelen af byen er imod en Egholmforbindelse.

Valgets udfald var opsigtsvækkende med et markant nederlag til både Socialdemokraterne og specielt borgmester Thomas Kastrup Larsen.

Fem mandaters tilbagegang og en halvering af Thomas Kastrup Larsen stemmetal. Utvivlsomt et signal om at aalborgenserne ikke ønsker et parti med et absolut flertal, men også en markering af, at der er stor modstand mod Egholmforbindelsen, idet det grønne valgforbund gik frem fra tre til syv mandater.

Det grønne valgforbund træder i karakter fra dag 1 i januar, hvor spørgsmål om Aalborg Alliancens legitimitet og asbestforhold kommer på byrådets dagsorden.

Spændende bliver det, om noget stadig kan ændres.

S, V, C og DF er jo immervæk ved at ødelægge et helt unikt område i Aalborg, på Egholm, Nørresundby og Lindholm, som indeholder så meget unik natur og kultur, som så mange mennesker holder rigtig meget af.

Det er meget svært at fatte, hvordan man i fuldt alvor kan finde på at ødelægge menneskers livskvalitet og åndehuller for mere trafik, støj, beton og cement. Specielt i en tid, hvor vi overalt ser tegn på, at klimaet og miljøet lider forfærdeligt.

Ny rådmand for sundhed og kultur

Kommunalvalget gav også et andet resultat. De Radikale fik en flot fremgang i Aalborg, hvor man mere end fordoblede stemmetallet og gik fra ét til to mandater. Den erfarne politiker Jes Lunde var utvivlsomt en stor af årsagen til fremgangen.

Med fremgangen sikrede De Radikale sig også rådmandsposten indenfor sundheds og kulturområdet.

Det er godt at få en dygtig og dreven politiker på den post og en politiker, som udover det politiske virke også har arbejdet på topembedsmandsplan i mange år. Forhåbentlig kan han være med til at drive de forskellige kulturpolitiske projekter fremad.

F.eks. vil det være rigtig godt, hvis man i større omfang understøttede kvarterværksteder i kommunen, som vi kender det fra Aalborg Øst.

Kvarterværksteder er borgernes eget kontor, hvor borgerne har muligheden for at få indflydelse på, hvad der kan udvikles af projekter, aktiviteter eller initiativer i et lokalområde.

80-100 projekter om året

Siden 1998 har kvarterværkstedet i Aalborg Øst lavet 80-100 projekter om året, og Kvarterværkstedet videreudvikles nu til lokalområder i Løvvangen, Aalborg SØ, Vestbyen og Skalborg.

Kvarterværkstedets formål er at øge trivslen og fremme sunde, aktive og attraktive nærmiljøer. Formålet et også med en empowerment-orienteret tilgang at skabe sunde og inkluderende fællesskaber for de borgere, som ikke normalt engagerer sig i fællesskaber.

I Vestbyen havde vi forleden besøg af Magnus Kolind Mathiassen fra Kvarterværkstedet i Aalborg Øst. Det var en øjenåbner.

Brugerrådet i Haraldslund, Vestbyens Samråd, Vesterkærets Skole, og Børne- og Dagtilbud i Vestbyen er i øjeblikket ved at genoplive en markedsdag i Vestbyen på forpladsen ved Haraldslund, hvor sang, musik, loppemarked, bogbytte, præsentation af vestbyaktiviteter etc. er under planlæggelse.

Her fandt vi ud af, hvor vigtigt det er at have en koordinator og en form for kvarterværksted bag sig, når det skal udvikles arrangementer og projekter i en bydel.

Det går ikke altid kun med frivillige kræfter. Forhåbentlig finder man i sundhed og kultur penge til at understøtte mere på dette område, som kan være med til at berige de enkelte lokalområder med aktiviteter og tiltag, der kan styrke lokalområdet.

Rød stue/blå stue - de kulturpolitiske klummer

  • Jørgen Andersen, er formand for brugerrådet i Haraldslund og formand for Midtbyens Samråd samt tidligere byrådsmedlem for SF. Han skriver denne klumme på skift hver tirsdag sammen med Vibeke Gamst (K), Per Clausen (EL) og Maja Torp (V)
Arkiv