Skip to main content
Rød stue/blå stue - kulturpolitisk klumme

Syv millioner til kulturen

Mange har savnet en prioritering af kulturen i både under nedlukningen og når genoplukningen skulle planlægges. Heldigvis har der i Aalborg Byråd været større forståelse for, at vi skal give kulturlivet en hjælpende hånd, når genåbningen for alvor kommer i gang end i regering og folketing.

Jeg er glad for, at vi 15. marts sammen med byrådets øvrige partier kunne blive enige om at afsætte syv millioner ud af en genstartspakke på 15 millioner til kulturområdet.

Særlig glad er jeg for, at det lykkedes at få afsat to millioner kroner målrettet unge talentfulde kunstnere.

Her er afsat midler til vise visuel kunst i byen i form af performance, happenings, maleri, installationer m.v. Der er afsat penge til arbejdslegater til musikere – ligesom vi støtter et nyt initiativ i form af en Vækstlagsfestival, hvor der bliver mulighed for at vise, hvad Aalborg vækstlag har at byde på inden for alle genrer – kunst, ord, film, teater, musik og dans.

Denne festival etableres i et samarbejde mellem KORMA, Huset, Kunsthal Nord, Det hemmelige Teater, 1000Fryd og Studenterhuset.

Der gives støtte til en musikforestilling udviklet i et samarbejde mellem talenter i teatermiljøet og musikstuderende.

Vi giver støtte til at få sat gang i Way Up North Festivalen, som blev aflyst to gange i 2020. Der etableres en mobil scene, hvor musikere kan komme og spille hvor som helst i hele kommunen.

Og de unge talenter indtænkes også i de aktiviteter, som mere generelt skal skabe liv i Aalborg Kommune og kan på den måde være med til at understøtte butikkernes og restaurationernes genåbning.

Disse ideer er ikke udtænkt at bureaukrater eller politikere. Det er ideer, som er vokset ud af det kulturelles vækstlag selv. Heldigvis har den lange nedlukning ikke fjernet kreativiteten fra dette miljø.

Når det kommer til byens kulturinstitutioner, har der også været masser af gode ideer til, hvordan vi igen kan få liv et blomstrende kulturliv i Aalborg.

Nordjyllands Historiske Museum får støtte til flere initiativer, som vil styrke synligheden og formidlingen. F.eks. med lysformidling på Algademuseets endevæg mod Adelgade.

Utzon og Kunsten vil bl.a. andet skabe liv i byens rum med indhold af høj kvalitet og også skabe nye oplevelser hjemme på institutionerne.  

Også her er det masser af aktiviteter, som inddrager Aalborg Kommunes kulturelle vækstlag.

Således får 1000Fryd støtte til at udgive syv plader med lokale kunstnere, afholde et store release-party, afholde koncerter med 32 bands og afholde en minifestival for at fejre, at 1000Fryd fyldte 40 år under coronaen.

12 kunstnere fra kommunens kunstnerværksteder får mulighed for at udstille i Kunsthal Nord med støtte fra en professionel kurator.

Det gennemgående træk i prioriteringen er, at den kommunale støtte fokuserer på at skabe liv i byen, støtte nogen af kommunes mindre og mellemstore kulturinstitutioner og det kulturelle vækstlag.

Det er efter min mening en flot prioritering, som giver gode muligheder for, at kulturlivet i Aalborg og det kulturelle vækstlag kommer godt ud af corona-krisen. Det synes jeg er en flot og rigtig prioritering – også selv om vi ikke var i stand til at tilgodese alle ønsker.

Arkiv