Skip to main content
Årbog

Vendsyssel Årbog 2022

Efteråret kryber ind på os, og i vinteren venter lange, gode stunder, hvor man kan fordybe sig i lokalhistoriske studier. Historisk Samfund for Vendsyssel har siden 1915 haft et godt bud på læsestof i den henseende, nemlig Vendsyssel Årbog, og 2022 er ingen undtagelse.

14. november udkom årbogen og blev umiddelbart efter ekspederet videre til de mange tusind medlemmer af Historisk Samfund, som modtager årbogen uden beregning. Andre må en tur i boghandelen, hvis de vil have del i fornøjelsen.

Spændende læsning har redaktionen i hvert fald sørget for i denne 2022-aftapning, som bringer os geografisk og emnemæssigt vidt omkring.

Ved Verdun-fronten i slutningen af 1. verdenskrig blev en ung sergent hårdt såret og lå på slagmarken i 26 timer, før hans kammerater fik ham båret væk på en afrevet stalddør. Soldaten var Harald Munk fra Sørig i Vendsyssel, som i 1912 var udvandret til Amerika og havde bosat sig. Hele hans fantastiske livshistorie bliver rullet ud i Jens-Peter Fage Madsens udvandrerartikel ”Den nordjyske amerikaner”.

Var der hedt i de franske skyttegrave, er der tale om helt andre temperaturer, når Vivi Dybdahl og Jørgen Peter Clausager tager endnu et dybt spadestik i den vendsysselske kulturhistorie. Denne gang har de kastet sig over andelsfrysehusene, der havde deres storhedstid fra 1950 til 1970, men som nu enten er blevet revet ned eller bliver benyttet til andre formål.

Arkivar Erik Christensen fra Frederikshavn bidrager denne gang med en sprælsk artikel om Diderik Christian Blicher, der levede fra 1815 til 1887. Han var byens første fastboende fotograf, men også malermester, kunstner og lokalpolitiker.

Går man på jagt i arkivalierne, kan der dukke de pudsigste ting frem. Tidligere museumsdirektør på Vendsyssel Historiske Museum, Mogens Thøgersen, har stukket næsen i forhandlingsprotokollen for ”Foreningen af Hotelværter og Restauratører i Hjørring, Brønderslev og Omegn”. I 1900 tog foreningen på udflugt til Læsø, og skal man dømme efter referatet i protokollen, er det gået ganske lystigt til.

Museumsinspektør Anders Kilgast Jensen fra Museum Moos i Brønderslev er faldet over en fantastisk historie om en kirkeklokke fra klokkestøberiet i Brønderslev, der blev fragtet til missionsstationen i Nigeria, hvor missionærparret Petrus og Margrethe Dam Mikkelsen fortalte de indfødte om Jesus og bibelen.

Fru Mikkelsen var også sygeplejerske, så der blev taget godt imod dem af de venligtsindede beboere i Pella. Ægteparret vendte hjem til Danmark i starten af halvtredserne efter mange årtiers missionsarbejde i Afrika. For artiklen tildeles Anders Kilgast Jensen Carl Klitgaard-prisen.

Vilde dyr fra Afrika kan man møde i Bjergby, hvor de står opstillet foran et tidligere plejehjem, der nu fungerer som aktivitetshus. De er skabt af Thomas Peter Jensen, en af Bjergbys spændende skikkelser.

Han klaskede cement oven på udtjente minkbure og hvad han ellers kunne finde, og skabte en veritabel zoologisk have omkring sit hus i Bjergby. En kreds af beboere i Bjergby, der har kendt Sme’ Peter, som han blev kaldt, har bidraget med anekdoter om denne spøjse person. Markante særlinge som Sme’ Peter er vist gået ud af produktion, men nu får han en plads i årbogen.

Limfjordsforfatteren Knud Sørensen døde for nylig, men forinden nåede han at læse korrektur på et essay om strækningen fra Bagterpvej i Hjørring gennem Christiansgave til skolen, hvor Knud skulle undervises. 7.42 var der afgang – hverken før eller senere. En veritabel erindringsperle.

Den flittige lokalhistoriske skribent Simon Jacobsen slutter årbogen af med artiklen om frimissionsægteparret Karen og Jørgen Nielsen, der i en periode ejede herregården Lundergaard i Jetsmark.

Arkiver og museer i Vendsyssel er atter ved at komme i fulde omdrejninger efter at have været lagt ned som resten af samfundet under coronaepidemien. I kapitlet ”Fra museernes og arkivernes arbejdsmark” kan man læse om, hvad der rører sig på den front.


Afslutningsvis er der også referat fra sommerens generalforsamling samt en skildring af den vellykkede udflugt til Lübeck i slutningen af august.
Et personregister afslutter som sædvanlig årbogen.

Øverst: Klokkestøbere fra Brønderslev, som også pryder omslaget på Vendsyssel Årbog 2022.

Arkiv