Skip to main content
Ordkraft – formandsskifte

Digitalt og menneskeligt nærvær

Efter 11 år har den nordjyske ord- og litteraturfestival Ordkraft fået ny formand i virkelysten form af den tidligere chefredaktør Per Lyngby, i spidsen for Nordjyske Medier i 20 år indtil 2019.

Kulturen.Nu bød på formiddagste, da Per Lyngby, 64 år, ikke er til kaffe, og det blev til en interviewsnak over en god kande cool mint om at afløse journalist og tidligere formand Jørgen Pyndt.

Det stod hurtigt klart, at Lyngby gerne vil holde fast i Ordkrafts nuværende form og kvaliteter.

Men også satse mere på debat, digitalt nærvær og eventuelt lave månedlige arrangementer med eksempelvis forfattere og musikere, hvis økonomien vel at mærke rækker til det.

- Vi skal løbende gøre opmærksom på vores eksistens. Hele tiden være til stede – også digitalt på hjemmesiden og med nyhedsbreve.

- Synliggøre at vi er her som en kulturfaktor i det nordjyske. Det er ikke nok at trykke et årligt program, og så ses vi forhåbentlig igen til næste år. Kampen om opmærksomheden på kulturområdet er enormt stor, siger formand Per Lyngby, Ordkraft,

Først engang til august er der nyt bestyrelsesmøde, men Per Lyngby har både visioner og forslag til forbedringer for Ordkraft klar. Igen ud fra devisen at visionerne og ambitionerne også skal kunne finansieres.

- Debat er et kerneord for mig. Vi - altså Ordkraft - er faktisk i vores formålsparagraf forpligtiget til at skabe kulturel og demokratisk dannelse. Det kan være brug for i vort højhastighedssamfund. Hudsult er et ord for det, man oplever - andre kunne være netværksensomhed og social sårbarhed. Muligheden for at du sidder helt alene og isoleret - uden for livet.

- Det er ikke forbudt at tænke den menneskelige forpligtigelse ind i det, som Ordkraft står for.

På den måde vil den nye Ordkraftformand gerne kæmpe for nærværet og den menneskelige kontakt, sådan som du kan opleve det i mødet med forfattere i samtale på scenerne på Nordkraft. I Biffen, i Kedelhallen, Skråen eller Teater Nordkraft.

- Der sker noget særligt i det fysiske møde. Når du lytter til mennesker og er til stede i nuet i det samme rum. At opleve samhørigheden. At man er et menneske samme med andre.

Men begge ben skal så at sige fungere – både det digitale og det fysiske. Og den lange Covid 19-nedlukningen har gjort det endnu tydeligere. Der er ikke ret mange, som i dag kan sige, at de er totalt off-line.

Samfundet og vor måde at være sammen på har ændret sig.

Nærværet mellem mennesker, det at mødes og kunne debattere og opleve sammen er en kernekvalitet for den nye formand. Samtidig er han godt klar over, at sammenligner du med resten af landet, især hovedstadsområdet, er der et mindre forbrug af kultur i det nordjyske.

- Men vi har netop gennemført en analyse af vort publikum, og her er der tale om sande storforbrugere, nærmest en slags kulturaktivister.

Men rent støttemæssigt mener Ordkrafts formand også, at Nordjylland lige som resten af landet udenfor Storkøbenhavn bevillingsmæssigt er skævvredet og trænger til at få bedre vilkår.

- Selv om vi kulturinstitutioner måske kan konkurrere indbyrdes om publikum, burde vi stå sammen i Nordjylland for at få det ændret.

Ordkraft modtager et årligt kommunalt tilskud på ca. 600.000 kr, og resten af pengene skal skaffes via sponsoraftaler, fonde, private donationer og billetindtægt.

- Bestyrelsen er bredt sammensat og har mange ideer og ambitioner, men vi skal også kunne finansiere dem. Faglighed og økonomi skal kunne følges ad.

Lyngby kunne også godt forestille sig, at kulturinstitutionerne blev bedre til at samarbejde, også for at tiltrække turister og besøgende, og gøre opmærksom på, at Nordjylland rummer andet end gode badestrande og sommerhuse.

- Vi kunne spille hinanden godt, samarbejde på tværs og tænke mere bredt i, hvordan vi kan være til stede og gøre opmærksom på, hvad vi kan tilbyde.

Snakker du kultur og hjælpepakker ryster Lyngby også lidt opgivende på hovedet. Hjælpepakkerne løber efterhånden op i tre cifrede milliardbeløb, men kun en brøkdel af de mange penge er gået til kulturlivet.

- Hvis du ser på, hvad der er tilgået kulturlivet, så er det ganske få penge. Sådan har det altid været under skiftende og også den nuværende regering. Kulturlivet har altid stået bagerst i køen, når der var brug for støtte og kroner.

Så han synes også, at det måske utilsigtet er lidt af en hån, når Kulturministeriet meldte ud, at de glædede sig til at se, hvad ”musikfestivalerne nu går og pusler med og finder på for at overleve”.

- Vi taler her om dedikerede mennesker, der knokler for at holde liv i kulturen, og de har lige så susende travlt som i erhvervslivet, der har fået deres gode og store del af hjælpepakkerne.

Per Lyngby er som kulturforbruger tilfreds med at bo og leve i det nordjyske, når du kigger på, hvad teater, biografer, museer og spillesteder kan tilbyde.

- Jeg savner ikke noget, men jeg definerer også kultur bredt som liv. Menneskeligt nærvær, ånd og vid.

- Men alle de mennesker som under coronanedlukningen har slidt for, at kulturlivet overlever – de har brug for et klap på skulderen, også økonomisk.

En dags festival

  • Den nordjyske ord- og litteraturfestival Ordkraft 2021 bliver afviklet 18. september på én dag i løbet af 10. timer.
Arkiv