Skip to main content
filosofi

Et spadestik dybere

Epiktet: 2Stoiske leveregler2

Den stoiske bølge er efterhånden nogle år gammel. På dansk grund er der to navne. Brinkmann lagde grunden på dansk med sin meget formbevidste "Stå fast". Senere er Niels Overgaards bestseller "Det hele handler ikke om dig" for mange menneskers blevet en første indgang til den gamle filosofi med vægt på pligt, proportioner og en vis skepsis over for følelser.

Både erhvervsliv og såkaldt almindelige mennesker ser ud til at have haft brug for at spejle sig i gammel visdom. Nu kommer så Epiktet i en ny oversættelse.

Epiktet var ikke hvem som helst. Han var en frigiven slave, græsksproget i Rom, og så var han en af de mytiske vismænd, der aldrig selv skrev noget ned. Sådan næsten i liga med Sokrates, Buddha og Jesus. Epiktet levede omtrent fra år 50 til år 135, men hans liv er forunderligt uoplyst af en mesters at være. Han havde tilhængere og dannede skole, og derfor ved vi, hvad han sagde.

Dels skrev ...