Skip to main content
FAGBOG

Drengene fra Katedralskolen

FAGBOG- Uffe Westerberg: ”De voksne gjorde jo ikke noget”: bag om Churchill-klubben

Journalist Uffe Westerberg, f. 1958, var hovedarkitekten bag udstillingen om Churchill-klubben, der åbnede i Aalborg Kloster den 4. maj 2021.

Historien om den aalborgensiske modstandsgruppe, der bestod af 11 drenge og unge mænd fra Katedralskolen, har Westerberg været bekendt med siden barnsben, og arbejdet med udstillingen gjorde det klart for ham, at der manglede mange brikker, før man kunne sige, at beretningen om Churchill-klubben var foldet helt ud. 

At netop Aalborg Kloster skulle rumme udstillingen, var naturligvis ganske oplagt. Her boede forstanderparret Edvard og Margrethe Pedersen med deres børn. Deres to ældste drenge, Jens og Knud, blev markante medlemmer af Churchill-klubben. Forstanderparret selv og datteren Gertrud var også aktive i modstandsbevægelsen.

Modstandsgruppens aktiviteter burde jo ellers være veldokumenterede, da der siden 1945 er udkommet en betragtelig mængde litteratur om drengenes sabotager mod den tyske besættelsesmagt.

Ikke mindst Knud Pedersen har kogt store mængder suppe på sagen, men Westerbergs research afslørede megen uklarhed i de forskellige gengivelser og ikke mindst en masse ubesvarede spørgsmål om den videre skæbne for de enkelte medlemmer af Churchill-klubben.

Gruppen blev som bekendt ganske hurtigt afsløret og pågrebet af det danske politi, hvorefter der vankede fængselsstraffe, som for de flestes vedkommende blev afsonet i Nyborg Statsfængsel.

To af dem måtte dog en tur til Zuchthaus Fuhlsbüttel nord for Hamborg, hvor sult, kulde og tortur var daglige retter, før de kunne fortsætte deres afsoning i Horsens Statsfængsel.

Alle medlemmerne af Churchill-klubben er nu borte. Den sidste, Helge Milo, døde kort før sin 95-års fødselsdag den 27. marts 2022, men ham nåede Westerberg at tale med, og samtidig har han været i kontakt med en lang række sekundære vidner, som har bidraget med vigtige oplysninger om de unge frihedskæmpere.

Churchill-klubbens ry gik kloden rundt, men hele efterspillet, der på mange måder var dybt traumatisk, får Uffe Westerberg belyst i alle detaljer takket være breve og andre arkivalier, som ingen tidligere har benyttet sig af, når historien om Churchill-klubben skulle skrives. Ingen slap uskændet fra de dramatiske besættelsesår og fængslingen.

Kildematerialet er derfor ganske omfattende, og forfatteren har haft mange bolde at jonglere med, hvilket producerer en del gentagelser, men dem lever man gerne med, når man her får den fulde historie om Churchill-klubben – so far… Og bogens billedmateriale er fortrinligt.

FAGBOG

  • Uffe Westerberg:
  • ”De voksne gjorde jo ikke noget” : bag om Churchill-klubben
  • 254 sider + 48 sider billedark, 289,95 kr.,  Hovedland
Arkiv