Skip to main content
Fagbog

Nordjyderne skriver

Fagbog - "Toppen af Danmark"

Hvad sker der, når man beder en pæn håndfuld skribenter, forfattere og litterater, der alle må formodes at have en relation til Nordjylland, om at forholde sig biografisk, litterært eller litteraturhistorisk til lokaliteter fra Asp til Skagen og fra Hals til Harboøre – og i øvrigt giver dem helt frie hænder?

Man får en stak uimodståelige tekster om den gigantiske mængde forfattere, der har haft mere eller mindre fast bopæl i området og som er gået på rov i landskabet og befolkningen.

De frie tøjler baner vejen for mange løsninger på opgaven, og man fornemmer, at bidragsyderne har haft en fest, før de nåede deadline.

”Toppen af Nordjylland” falder i fire sektioner: Vendsyssel og Hanherred, Himmerland, Hardsyssel, Thy, Mors og Salling samt Aalborg.

I dr.phil. Hans Hauges essay har selv den mindste flække i Nordjylland en reference af litterær karakter, og det anmærkes præcist, muntert og med milde doser af vitriol.

Hauge sætter samtidig sig selv på spil, og det gør sig heldigvis også gældende i mange af bogens andre bidrag. Man erindrer og portrætterer, men lufter samtidig eget vasketøj. 

En af bogens redaktører, Jens Smærup Sørensen, skriver om Knuth Becker, men får også indflettet sin onkel, der var en langmodig brugsuddeler.

Til gengæld skriver Lotte Kaa Andersen om Smærups ”Mærkedage” og indleder med morfarens liv som niårig tjenestedreng, der lå på halmmadrasser, som var levende af mus.

Rask går det ud over de nordjyske stepper. Per Gammelgaard fortæller om sit bekendtskab med Knud Sørensen og mange andre i litterære fællesskaber.

Ove Kaarsgaard giver et intenst portræt af sin svigerfar, Erik Aalbæk Jensen, Hanne Marie Svendsen rapporterer ligeledes fra sin familie i Skagen, og Hanne Vibeke Holst går til stålet i et ubarmhjertigt portræt af sin tørstige far.

Et enkelt bidrag – Anker Gemzøes om I.P. Jacobsen - er så lærd, at man kan blive helt stivbenet, men ellers er der gennemgående tale om en forfriskende vitalitet i portrætter og selvportrætter, hvor forfatterne går uimponerede til sagen.

Der skøjtes frisk afsted. Carsten Jensen tager både Johs. V. Jensen og Jacob Ejersbo ved vingebenet, Karsten Lund ondulerer Harry Søiberg og Frederik Stjernfelt lufter Søren Gyldendal. I alt runder man godt og vel hundrede forfatterstemmer plus det løse.

”Toppen af Danmark” må sætte et regulært stormløb i gang mod boglader og biblioteker, da publikationen i dén grad animerer til læsning eller genlæsning af de fine, nordjyske forfattere.

Mange er naturligvis vel bekendte, men hvem husker eller har måske nogensinde hørt om Orla Emmer?

”Toppen af Danmark” er også navnet på turistbureauet i Skagen – men lad nu det ligge.

De tre redaktører af værket, Johannes Riis, Jens Smærup Sørensen og Lasse Horne Kjældgaard, kan være særdeles tilfredse med den respons, de fik fra bidragyderne.

Det er ikke helt ringe, som man siger på disse kanter, når noget er oppe i klasse 1.

Fagbog

  • “Toppen af Danmark”
  • Redigeret af Johannes Riis, Jens Smærup Sørensen og Lasse Horne Kjældgaard
  • 458 sider, 349,95 kr.. Gutkind
  • Udkom 24. januar
Arkiv