Skip to main content
Fagbog

Forspil på Balkan

Historie - Tommy Heisz: ”Blod under halvmånen : Europas glemte krig”

Første Verdenskrig stjal i al sin gru hele opmærksomheden i de fire år, den blev udkæmpet og i årtier efterfølgende.

Men allerede to år før skuddet faldt i Sarajevo, var hele Balkanområdet en sydende krigsskueplads med hundredtusindvis af dræbte, nedbrændte byer og ufattelige lidelser for civilbefolkningen.

Denne lidt oversete krig har forfatteren Tommy Heisz, født 1975, taget under behandling i ”Blod under halvmånen”.

Heisz har et stort og broget forfatterskab bag sig og har ligeledes været en flittig aktør i diverse podcasts.

Hans metode i nærværende publikation er lidt alternativ i forhold til traditionel historieskrivning, idet bogen er bygget op på autentiske kilder i form af de beretninger, som sygeplejersker, læger, korrespondenter og fotografer leverede.

Det drejer sig om artikler i verdenspressen, dagbøger og breve: Langt det meste nedskrevet meden...