Skip to main content
Fagbog

Forspil på Balkan

Historie - Tommy Heisz: ”Blod under halvmånen : Europas glemte krig”

Første Verdenskrig stjal i al sin gru hele opmærksomheden i de fire år, den blev udkæmpet og i årtier efterfølgende.

Men allerede to år før skuddet faldt i Sarajevo, var hele Balkanområdet en sydende krigsskueplads med hundredtusindvis af dræbte, nedbrændte byer og ufattelige lidelser for civilbefolkningen.

Denne lidt oversete krig har forfatteren Tommy Heisz, født 1975, taget under behandling i ”Blod under halvmånen”.

Heisz har et stort og broget forfatterskab bag sig og har ligeledes været en flittig aktør i diverse podcasts.

Hans metode i nærværende publikation er lidt alternativ i forhold til traditionel historieskrivning, idet bogen er bygget op på autentiske kilder i form af de beretninger, som sygeplejersker, læger, korrespondenter og fotografer leverede.

Det drejer sig om artikler i verdenspressen, dagbøger og breve: Langt det meste nedskrevet medens kuglerne fløj om ørerne på journalisterne, eller når frivillige sygeplejersker i døgnlange vagter pillede granatsplinter ud af lusebefængte soldater.

Bidragsyderne bliver grundigt præsenteret, så man kender deres baggrund for at begive sig til fronten i et landområde, som var et kludetæppe af nationaliteter, religioner og isolerede bjergfolk, der alle gik i krig med krum hals, men ikke nødvendigvis med den samme agenda.

Blandt de danske rapportører finder man Politikens Anker Kirkeby og Franz von Jessen, der skrev for Berlingske, og af sygeplejersker er der bidrag fra Jensine Sørensen, Marie Bournonville samt Valborg Hjorth.

Grundlæggende drejede det sig om at få banket osmannerne (tyrkerne) på plads og få generobret de landområder, som i mange generationer havde været besat, domineret og kontrolleret fra Konstantinopel.

Bulgarien, Montenegro, Serbien og Grækenland slog sig sammen og gjorde fælles front mod det tyrkiske rige, som var væsentligt svækket i forhold til tidligere tiders potens. Beretningerne fra fronten, flugtvejene og infirmerierne er forstemmende og dybt deprimerende læsning.

Meningsløse lidelser og et ufatteligt barbari tilsat hungersnød og kolera prægede Balkankrigen, som formelt sluttede ved fredsaftalen, der blev underskrevet i Bukarest i august 1913.

Bulgarien og Tyrkiet trak de korteste strå, men ingen af de grundlæggende problemer i regionen blev løst – og lige nu er der såmænd voldsomme spændinger mellem Kosovo og Serbien.

Tommy Heisz har haft et kolossalt arbejde med at samle de mange kilder til bogen. Han har bearbejdet citaterne nænsomt for at øge læsbarheden, og det er virkelig lykkedes godt. Heisz kommer også selv til orde med præcise opdateringer undervejs i forløbet af Balkankrigen.

I bogens slutning bliver kilderne præsenteret endnu en gang, så vi også får at vide, hvordan det gik dem videre i livet. En vigtig bog om et grumt kapitel i den europæiske historie.

Fagbog

  • Tommy Heisz: ”Blod under halvmånen: Europas glemte krig”-
  • 384 sider , illustreret, 299,95 kr. Lindhardt & Ringhof
  • Udkommer i dag, 29. august.
Arkiv