Skip to main content
Biografi

Dybt og rent

BOG - Thomas Michelsen: ”Det dybe og det rene. En biografi om komponisten Vagn Holmboe”                      

Carl Nielsen var den store fortidige danske komponist, Per Nørgård er den store nutidige samme. Mellem dem levede og virkede Vagn Holmboe (1909-1996). Han var mindre end Nørgård, men - efter min mening - større end Nielsen, hvis man ellers kan måle den slags.

Politikens musikredaktør, Thomas Michelsen, har skrevet en 500 sider mægtig biografi om Holmboe, og den var tiltrængt.

Ganske vist hører Holmboe ikke til de mest overhørte (som der ellers er en del af) i dansk musik, men det er som om han med sit ydmyge sind og væremåde selv skaffede sig ind i skyggen af Nielsen og Nørgård.

Michelsen trækker ham nu ud af hans eventuelle glemsel - og dét dybt kvalificeret og med stor passion.

Det er nok en smags sag, om de mange fakta om biografiens emne gør nytte eller skade på komponistens eftermæle og oplevelsen af hans musik. Der er megen positivistisk historieskrivning i bogen.

En overvægt af navne, tider og steder, der gjorde mig noget svimmel under læsningen.

Men det er også en spændende tour de force gennem dansk, især københavnsk, musikliv i Holmboes aktive år, og det har måske også været en efterspurgt vare.

Man finder i bogen sjove anekdoter og beskrivelser af konflikter i musiklivet, f.eks. Nørgårds flugt fra det konservative københavnske konservatorium til Aarhus.

Michelsen forsømmer heldigvis ikke det væsentlige - det dybe og rene, det egentlige ved den musik, det også bør handle om. Metamorfosen, som var ét af Holmboes kunstneriske greb.

Hans inspiration fra fjerne egnes musik, et efter min mening noget ungdommeligt, i betragtning af Holmboes fremskudte alder, (men efter forfatterens mening modent) manifest fra 70'erne, begavede analyser af Holmboes værker m.v.

Det er som om Michelsen under sin research og skrivning reverenter talt har taget bolig i Holmboes liv og værk, og det er der kommet en glimrende biografi ud af.

Der er gennem tiden ikke kommet mange musikfaglige bøger på dansk, men den voksende interesse for biografier har helt berettiget også nået musikalske personligheder.

Således har forlaget Multivers de senere år, mere eller mindre prisværdigt, udgivet en række biografier i paperback-format om halvglemte fortidige komponister, men investeringen i Thomas Michelsens Holmboe-biografi synes ikke blot fornuftig, men direkte bæredygtig.

Foto: DR

Biografi

  • Thomas Michelsen:
  • ”Det dybe og det rene. En biografi om komponisten Vagn Holmboe”
  • 512 sider, 349,95 kr., Forlaget Multivers

.
Arkiv