Skip to main content

Så til søs

BOG: Anders Ravn Sørensen: “Danmark som søfartsnation”

Danmark er et rigt land, og det får landbrug og industri traditionelt æren for. Men hvad med søfarten? Har den fået den plads i den nationale selvforståelse, som den fortjener?

Spørger man søens folk selv, er svaret nej. Søfarten har altid stået i skyggen af de to andre erhverv, og tilmed har rederne ofte haft ry for at være kyniske forretningsfolk, der i jagten på profit gladeligt har sat sømændenes liv og helbred på spil.

Overset og ildeset ønsker ingen at være, og derfor har søfarten gennem de sidste par hundrede år kæmpet en sej kamp for at forbedre sit image i den brede befolkning – en kulturkamp på mange plan med det mål at blive en større del af den nationale fortælling om Danmark.

Hvordan det er foregået, er emnet for “Danmark som søfartsnation”, skrevet af Anders Ravn Sørensen, lektor ved CBS.

Han indleder sin fortælling i 1700-tallet, da der for alvor...