Skip to main content
FAGBOG

Mennesker, sprut og cigaretter

Nils Valdersdorf Jensen: ”Smuglerlandet Danmark : mennesker, sprut og cigaretter”

I betragtning af hvor udbredt fænomenet har været i flere hundrede år, kan det undre, at ingen tidligere har forsøgt sig med en oversigt over smugleriets historie i Danmark. Det rådes der nu delvist bod på med Nils Valdersdorf Jensens bog om ”Smuglerlandet Danmark”.

Forfatteren er afdelingsleder på Svendborg Museum, og værket er blevet til i samarbejde med M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvorfor det samtidig er bind 81 i rækken af museets årbøger.

Fokus er på det maritime smugleri, og blikket er især rettet mod det sydfynske øhav, hvor mulighederne for at drive gæk med toldvæsenet har været særdeles gunstige.

Tidsmæssigt følges smugleriet fra 1750 til 2000, og fremstillingen bygger på forfatterens ph.d.-afhandling ”Moral på grænsen – stat og smugleri i det sydfynske øhav, 1850-2000” samt andre skriverier om emnet i diverse årbøger.

En betydelig række skriftlige kilder er konsulteret, og publikationen er endnu et eksempel på den gavn, historikere har af de digitaliserede aviser, som udgør et forrygende supplement til vor viden.

For den nyere tids vedkommende har Nils Valdersdorf Jensen også kunnet trække på talrige interviews med folk på både den ene og den anden side af loven, og det giver et herligt liv i fremstillingen.

Det er som bekendt ikke tilladt at smugle, men det er jo ikke desto mindre en lovovertrædelse, som både høj og lav med stor selvfølgelighed har begået i årtier.

I den ene ende af skalaen røg der måske nogle ekstra pakker cigaretter i kufferten, og hvem kunne vel have ondt af det?

Og i den anden ende har der været toporganiseret kriminalitet, hvor hovedpersonerne var agtede og beundrede af den brede befolkning, som jo også i vid udstrækning var de glade aftagere af ubanderolerede varer.

Ernst Bremer, Alexander Blask, Bent Ricardo og Divan-Svend var nogle af de skurke, som kunne sole sig i danskernes mere eller mindre åbenlyse beundring.

Smuglervæsenet er i det hele taget en temmelig speget affære, hvor også toldvæsenets embedsmænd undertiden lod sig friste af al den sprut og tobak, som blev transporteret ufortoldet over landegrænserne.

Småsmugleriernes tid er forbi, men den kulsorte økonomi baseret på narkotika lever i bedste velgående. Det er yderst fortjenstfuldt, at Nils Valdersdorf Jensen har sat den danske smuglerhistorie på plads i dette velillustrerede værk.

Fagbog

  • Nils Valdersdorf Jensen:
  • ”Smuglerlandet Danmark : mennesker, sprut og cigaretter”.
  • 288 sider, 349,95 kr., Gad.
Arkiv