Skip to main content
Roman

Kvindekraft og Guds styrke

Roman - Lauren Groff: ”Matrix”

Matrix foregår i 1100-tallet og fortæller den spændende historie om digteren, priorinden og abbedissen Marie de France.

Marie er af adelig slægt, om end uægte født. Nogen fremtid ved hoffet skal hun ikke vente sig. Hun er for høj, for grim, for ivrig og måske i virkeligheden også for intelligent.

Derfor beslutter dronning Aliénor af Aquitaine, at Marie skal sendes til et afsidesliggende og ludfattigt kloster i England, hvilket absolut er imod Maries ønske.

Marie føler sig kastet bort som skarn og beskriver det selv som, en levende død. Det der møder hende i England er fattigdom overalt, ikke mindst på klostret hvor nonnerne er plaget af sult og sygdom.

De første dage på klostret finder hun kun trøst i sin digtning, som hun i øvrigt fortsætter med livet ud. Men efter kort tid er det Maries virketrang og intelligens der tager over. Hun vil blive på dette ynkelige sted og vil ”gøre alt hvad hun kan for at ophøje sig selv her i jordelivet”.

Hun ser en vigtig gerning i at bringe klostret på fode.

Hun går i gang med at rådgive sine medsøstre i alt praktisk arbejde. Hun underviser dem i at fiske rigtigt og i at drive landbrug og gartneri. Hun inddriver de manglende landgilder hos klostrets forpagtere.

Hun går voldsomt til værks, når hun inddriver gæld. Hun slår omkring sig med sin abbedissestav: Hvis hun har brug for yderligere hjælp, bliver hun bakket op af en hær af nonner og kvindelige tjenestefolk som bruger stegepander og skovle som våben.

Maries anstrengelser bærer frugt, klostret kommer lidt efter lidt på fode, men Marie de France må også sande, at når man er virksom, har held med sine handlinger og når man tør tage beslutninger, så får man også fjender, både indenfor og udenfor klostret.

Men Marie gør alt for at beskytte sine hellige medsøstre.

Eksempelvis får hun en kontroversiel åbenbaring om at etablere en kæmpemæssig labyrint udenom klostret for at forhindre alle uvelkomne gæster, især mænd, i at komme ind i klostret. Som sagt så gjort.

De hellige søstre graver, skover, bygger, snedkererer, De kan det hele, også da Marie på et tidspunkt får en idé/åbenbaring om et avanceret sluseanlæg, som faktisk giver klostret rindende vand.

Det er helt klart ét af forfatterens mål med romanen at demonstrere, hvad kvindefællesskaber har været i stand til. Med et allegorisk perspektiv, vil forfatteren bestemt også fortælle, hvad kvindefællesskaber kan opnå tusind år senere.

Matrix har en meget bredspektret tematik som udover magtkampene og værdien af kvindefællesskabet, i virkeligheden også er en meget fin kærlighedshistorie med tråde til Marie de Frances mæcen, dronning Aliénor.

Som en solidt forankret base, rundt om alle Maries aktiviteter, står selvfølgelig, kristendommen. Klostrets rytme med daglige bønner til matutin, laudes, prim, terts, sext, non, vesper og completorium bliver hurtigt Maries fundament, derfra hvor alting udgår.

Der er ingen tvivl om at efterhånden, som årene går, så bliver basen i kristendommen stadigt vigtigere for Marie. I en meget smuk scene i slutningen af romanen sætter Marie selv perspektiv på alle sine ambitioner og idéer. De udsprang alle af hendes åbenbaringer, som hun nedskrev i en lille bog. Denne, ”Åbenbaringernes Bog” af Marie de France, spiller en central rolle i romanen, som naturligvis ikke skal afsløres her.

Til sidst skal der også gives en anerkendelse af Signe Lyngs meget fine oversættelsesarbejde, et arbejde, som ofte betragtes som en selvfølgelighed. Det er det ikke, denne roman er beviset herfor.

Lauren Groff har skrevet en uafrystelig fortælling om en af middelalderens stærke, mystiske kvinder, som med denne roman har fået et nuanceret og smukt ansigt. Lauren Groff er ét af amerikansk litteraturs mest spændende navne.

Foto: Eli Sinkus                                                                                

 

Roman

  • Lauren Groff:
  • ”Matrix”
  • Oversættelse: Signe Lyng
  • 262 sider, 299,95 kr., Gads Forlag.
  • Udkommer i dag, onsdag 25. maj.
Arkiv