Skip to main content
Essay

Forelsket ode til bogen og læsningen

Essay - Irene Vallejo: "Evigheden i et siv. Historien om bogen".

Uden bogen ville det være umuligt at fastholde og overlevere menneskets kultur og dets historie over flere årtusinder. Bogen er det bedste remedie mod individuel og kollektiv glemsel. På godt og ondt og ofte ad labyrintiske veje og vildveje. Den er et våben mod uvidenhed og barbari. Den er mediet for længslen efter frihed, sandhed og det gode liv.

Irene Vallejo antyder med sin undertitel, at nu følger en klassisk historisk fremstilling af bogens historie. Det ikke helt tilfældet. For ”evigheden i et siv” antyder også et magisk element: sivet – papyrussen/bogen – rummer evigheden og poesi. Det sidste gør også Vallejos egen måde at skrive på.

Det er den centrale pointe Vallejos bog: ”Vi skal ikke glemme, at bogen i mange hundrede år har været vores allierede i en krig, der ikke bliver nævnt i historiebøgerne”.

”Kampen for at bevare vore værdifulde skaberværke...