Skip to main content
Fagbog/historie

Fangelejrenes historie - komplet

FAGBOG - Henrik Skov Kristensen: ”Gestapos fangelejre i Danmark : Horserød 1943-44, Frøslev 1944-45”

Der er kun lidt godt at sige om den epidemi, der lammede hele kloden sidste år. På plussiden må man dog konstatere, at de langvarige nedlukninger også pludselig gav folk en uforstyrret arbejdsro, som satte dem i stand til at løse opgaver, der ellers havde lange udsigter med at blive realiseret.

Sådan blev det for historikeren, cand.mag., dr.phil. Henrik Skov Kristensen f. 1953, mangeårig leder af Frøslevlejrens Museum ved Padborg, som nu kunne realisere et længe næret ønske om at levere en samlet beskrivelse af Horserødlejren og Frøslevlejren for den periode af besættelsen, hvor lejrene var under skarp, tysk kommando.

Der er ikke tale om et spritnyt forskningsfelt for Skov Kristensen, som allerede i talrige bøger og artikler har beskæftiget sig med de to lejre.

”Gestapos fangelejre i Danmark” er ikke desto mindre et fremragende pionerarbej...