Skip to main content
Essay og reportage

Fra en verden af storm og stille

Dorthe Nors og Henrik Saxgren: ”En linje i verden”

Bogen ”En linje i verden” er blevet til i et samarbejde mellem forfatteren Dorthe Nors og fotografen Henrik Saxgren. I udgangspunktet har de to kunstnere arbejdet uafhængigt af hinanden, men på trods heraf er der kommet et helstøbt værk ud af sammenstillingen mellem tekst og foto.

Titlen refererer til den næsten 1000 km. lange kystlinje fra Skagen i nord til Vadehavets begyndelse i Holland i syd.  Hovedvægten ligger dog på den danske del af strækningen.

Det er et brag af en bog, der fysisk er produceret med papir, tryk og billeder i høj kvalitet. Det er ikke så tit, det sker. Og tekst og billedside arbejder med hele paletten af sproglige og visuelle virkemidler.

Bogen rummer femten poetisk anlagte beretninger, erindringer og historier og tre billedfortællinger, som på hver deres måde gengiver sider af den både barske og blide Vestkyst og af de mennesker, der med et umådeligt mådehold leve...