Skip to main content
Fagbog

Litteraturkritikkens fader

Fagbog - Aristoteles: ”Poetikken”

Aristoteles har snart 2400 år på bagen. Alligevel læses han fortsat, og hvad mere er: Han bliver oversat igen og igen. Særligt et værk påkalder sig interesse, nemlig hans lille bog om at digte, vi kalder den Poetikken.

Det kan man jo godt undre sig over. Hvad Aristoteles forholdt sig til, kender vi godt til, men det var meget anderledes. Det var nemlig for det første Homers to store værker ”Iliaden” og ”Odysseen”. Det er store dramatiske fortællinger med en alvidende fortæller, men de ligner alligevel ikke romaner, for de er på vers.

For det andet var hans skrift om digtekunsten rettet mod at forstå dramaet, særligt tragedien. Den har vi på skrift, uden at vi dog ved alt om de praktiske forhold.

Men datidens tragedier var også på vers, de gendigtede gamle myter i en form, der egnede sig til scenen. Tragedierne blev brugt ved byfesterne som en slags ritual, hvor forskellige digtere konkurrerede om...