Skip to main content
Klassiker/roman

Verdens ømme ligegyldighed

Albert Camus: "Den Fremmede"

God litteratur viser gennem sprogets uendelige mangfoldighed menneskets forsøg på grundlæggende at begribe den eksistens, det nu en gang er kastet ud i:

Billeder af det indre og ydre liv, stemninger og refleksioner, der udspringer af den enkeltes interaktion med sig selv, sin tid, det omgivende samfund og den kultur og natur, det færdes i.

I en senmoderne virkelighed med konflikter, krige, nye autoritære regimer, flygtningeproblemer, stigende fattigdom, klimakrise og pandemier kan det for den enkelte – og måske i særlig grad den unge - være forbundet med store problemer at definere sig et varigt og sammenhængende livsperspektiv.

Hvordan skal jeg forstå og perspektivere min væren i en verden, hvor sammenhængsskabende værdier er brudt sammen?

Gennem den æstetisk-sproglige iscenesættelse begriber litteraturen noget som umiddelbart synes ubegribeligt.

Den kan belyse og diskutere de svære spørgsmål, v...